Daňové priznanie k DPH obsahuje iba jednu údajovú stranu. A plodí tisícky otázok.

Tlačivo pre rok 2012, 2013, 2014 a 2015

Daňové priznanie k DPH tlačivo 2012  – tlačivo je platné aj naďalej, tj aj pre rok 2015. Uvádzam ho len pre orientáciu, pochopenie a ďalšie štúdium. Od r. 2014 sú platitelia DPH povinní podávať daňové priznanie výlučne elektronicky.

 

 

Novinka pre rok 2014: Kontrolný výkaz (vzor)

 

 

A teraz postup, ako tlačivo a jeho pravidlá zvládnuť.

 

 

Tipy ohľadne kontrolného výkazu budú postupne zverejňované na blogu a rovnako bude o pravidlá pre jeho skompletizovanie priebežne aktualizovaný eBook “Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou”.

 

 

 

2014 © Libertax Consulting s.r.o.