ľudskou rečou

Vyžiadaj si späť DPH-čku, ktorú Ti odberateľ nezaplatil: oprava DPH-čky z nevymožiteľnej pohľadávky

Ešte predtým, než nám daniari zavedú online fakturáciu v reálnom čase, nám do daňového práva zaviedli jednu úľavu. Po pomerne mŕtvom režime platenia DPH iba z úhrad prichádza režim opravy základu DPH z nevymožiteľnej pohľadávky: ak vám teda odberateľ nezaplatil a DPH-čku ste odviedli, za určitých okolností si viete DPH-čku pýtať od štátu späť. Ale iba DPH-čku, nič iné. Ale iba za určitých podmienok. A tých je dosť. Až tak, že to za tie babračky znova často nestojí.

Čítať viac

Ak na faktúre uvedieš nesprávnu DPHčku, musíš ju aj odviesť. Jedine, že by nie

Ak na faktúre uvedieš nesprávnu DPHčku, musíš ju aj odviesť. Jedine, že by nie

V slovenskom zákone o DPH máme takú pre štát celkom výhodnú vetu:

každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň

(§ 69 ods. 5).

Jej cieľom je zabrániť situácii, keď neznalý podnikateľ omylom či z neznalosti prípadne rovno z hlúposti uvedie na faktúre DPH-čku ktorá tam nepatrí – napr. dodávka je oslobodená od DPH alebo podnikateľ vlastne nie je platiteľom DPH, len “to niekde inde videl, že tak sa to robí” – a odberateľ si ju následne odpočíta, aby skrátka štát neprišiel o nič. Ak si DPH-čku jeden odpočíta, druhý nech ju pekne odvedie.

Čítať viac

12 situácií, kedy si NAISTO nemôžete odpočítať DPH-čku

V zložitom európskom legislatívnom prostredí často nestačí naťukať odpočítavanú DPH-čku z dokladu do účtovného softvéru ako ťukajúci živý stroj – takého človeka tak či tak čoskoro nahradí stroj resp. algoritmus, presnejšie “machine learning”. Pri každom jednom doklade či položke je skôr namieste pýtať sa: má táto konkrétna firma právo na odpočítanie DPH práve z tohto dokladu? Spĺňa predmetný nákup zákonné limity, obsahuje doklad predo mnou zákonné náležitosti, má súvislosť s výstupmi predmetnej firmy a zároveň to neodporuje vstupom, z ktorých právo na odpočítanie nie je?

Čítať viac

Kedy a ako si môže zahraničná firma odpočítať slovenskú DPH v daňovom priznaní?

Na rozdiel od „slovenského platiteľa DPH“ si zahraničná osobateda zahraničná firma, registrovaná za platiteľa DPH – nemôže v daňovom priznaní k DPH podávanom v SR odpočítať vstupnú DPH-čku vždy. Európska a slovenská legislatíva týkajúca sa DPH v prípade obchodov zahraničných firiem v inej krajine uprednostňuje inštitút vrátenia DPH z inej členskej krajiny pred režimom odpočítania DPH-čky v daňovom priznaní k DPH. Podrobnejšie tento mechanizmus – samozrejme aj s nejasnosťami – rozpísal hosťujúci autor, Ing. Péter Márk Szabó.

Autor fotky Andrew Neel na Pexels

Čítať viac

Ako opraviť základ dane: zníženie základu DPH opravnou faktúrou a bez opravnej faktúry

Dodatočná zľava z ceny pri odobratí väčšieho množstva tovaru či včasnej úhrade je bežnou obchodnou praxou. V “dépéháčke” je však v určitých prípadoch potrebné siahnuť do menej sympatického režimu “oprava základu dane” – tj vyhotoviť opravné doklady a uviesť ich správne do výkazov v tých správnych obdobiach a to na oboch stranách obchodu. Ako presne postupovať v prípade zľavy na mieste, zľavy dodatočnej s opravnou faktúrou a zľavy dodatočnej bez opravnej faktúry rozoberá nasledujúci materiál hosťujúceho autora. Výkazy, obdobia, riadky, oddiely a účtovanie – nech sa páči :)

photo by artem beliaikin from pexels

Čítať viac

Podnikateľ a registrácia pre DPH podľa § 7a: faktúry, súhrnný výkaz, platby DPH či účtovanie

Podnikateľ registrovaný podľa § 7a zákona o DPH z dôvodu predaja služieb do EÚ či z dôvodu ich nákupu služieb zo zahraničia je už pár rokov akousi “medzikategóriou”. Na krku má mnohé povinnosti ohľadne DPH-čky a občas musí čosi zaplatiť, no zároveň stále nie je plnohodnotným platiteľom DPH.

“Musím sa stať platiteľom DPH?”
“Ako má vyzerať faktúra pre zahraničného odberateľa?”
“Z čoho všetkého platím DPH-čku a nedá sa to niekedy nejako obísť?”

…pýtajú sa začínajúci online podnikatelia, freelanceri so zahraničnými klientmi a majitelia zarábajúcich webov.

Čítať viac

DPH 2019: 3 príjemné zjednodušenia pre súčasných aj budúcich platiteľov DPH

Novely daňových a účtovných zákonov pre nový rok bývajú spravidla zahltené novými pravidlami, povinnosťami a platbami, ktoré desia nielen samotných podnikateľov, ale najmä ich účtovníkov. V podstate podobne je to tak aj s novinkami v zákone o DPH pre rok 2019. O mnohých ste už určite počuli, no ja som si dnes radšej vybral 3 celkom príjemné zjednodušenia. A nie, nebude to o zníženej sadzbe pre zvýhodňované slovenské hotely či sociálne podniky, ale o bodoch, ktoré mnohým z tých menších hráčov skutočne zjednodušia život.

Zákon o DPH 2019

Čítať viac

Kedy je potrebné sa pre DPH registrovať v zahraničí?

Photo by Victor Freitas from Pexels

Slovenskí podnikatelia občas môžu obchodovať s odberateľmi z EÚ či iného zahraničia – napr. fakturovať zahraničným klientom, prípadne predávať svoje produkty z územia inej krajiny. Alebo sa zúčastniť výstavy v zahraničí, na ktorej budú predávať svoje produkty či čosi v zahraničí zorganizovať.

Vlastne takmer vždy sa ich v takýchto situáciách týka európska DPH. Niekedy sa stačí registrovať v SR – čo je predsa len jednoduchšie – no inokedy je zas potrebné sa pre DPH registrovať dokonca aj v konkrétnej krajine, kde biznis prebieha.

Čítať viac

Vrátenie DPH z Českej republiky (či z inej krajiny EÚ): postup

DPH zaplatená v zahraničí. Slovenský platiteľ DPH, ktorý v inej krajine EÚ čosi nakúpil za cenu vrátane zahraničnej DPH, môže za určitých okolností požiadať túto krajinu o vrátenie tam zaplatenej DPH. Netýka sa to však každej DPH a je potrebné dodržať správny postup prípadne sa popasovať s technickými “dobrodružstvom” portálu slovenských daniarov a občas si to vykomunikovať s daniarmi tej druhej krajiny. Tu je aspoň rámcový postup.

Čítať viac

Stránka 1 z 5
1 2 3 5