ľudskou rečou

Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz – aký je rozdiel?

Od roku 2014 pribudlo povinnostiam platiteľa DPH ďalšie “lejstro”: kontrolný výkaz. Dokopy môže teda platiteľ DPH za daný kalendárny mesiac či štvrťrok poslať daňovému úradu až 3 výkazy. Termíny, do ktorých tak musí urobiť, sú na prvý pohľad rovnaké, no pri podrobnejšom pohľade nájdeme dôležité rozdiely:

calendar-543862-m

Daňové priznanie k DPH

Podáva za každý kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok a to do 25 dní po skončení tohto zdaňovacieho obdobia. Je možné ho podať samozrejme aj skôr. Príklad: za január 2014 je maximálnym termínom 25. február 2014, platiteľ DPH ho ale môže podať napr. už 15. februára 2014. Platiteľ DPH podáva daňové priznanie za každé jedno zdaňovacie obdobie – tj aj “nulové” za obdobia, keď mu nevznikla daňová povinnosť ani právo na odpočítanie DPH. Ostatné firmy registrované pre DPH ho podávajú iba za mesiace, v ktorom im vznikla daňová povinnosť (ide najmä o samozdanenie) a vždy za kalendárny mesiac.

Kontrolný výkaz

Podáva sa rovnako do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Kontrolný výkaz v súčanosti nemusí byť podaný v rovnaký deň ako daňové priznanie. Príklad: Daňové priznanie k DPH za január 2014 podá platiteľ DPH 15. februára 2014. Kontrolný výkaz môže byť podaný rovnako 15. februára 2014, no tiež aj skôr či neskôr – najneskôr do 25. februára 2014. Kontrolný výkaz sa však nepodáva za každé jedno zdaňovacie obdobie (na rozdiel od daňového priznania k DPH). V niektorých prípadoch sa podať nemusí – napr. pri “nulovom” daňovom priznaní alebo ak v daňovom priznaní je uvedené len dodanie tovaru oslobodeného od DPH podľa § 43 ods 1. zákona o DPH, dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu, predaj služby s miestom dodania v zahraničí, vývoz tovaru alebo len odpočítanie DPH pri dovoze.

Súhrnný výkaz

Od roka 2014 sa podáva sa do 25. dňa po skončení obdobia (kalendárny mesiac alebo kalendárny štvrťrok) za ktorý danej firme vznikla povinnosť podať ho – dodal teda buď tovar do EÚ, ktorý zdaňuje odberateľ alebo predal službu s miestom dodania v inej krajine EÚ. Nemusí byť podaný v rovnaký deň ako daňové priznanie k DPH alebo kontrolný výkaz – napr. ak sa za január 2014 podáva daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz 15. februára 2014, súhrnný výkaz za január 2014 môže byť podaný aj 10. februára 2014 či 25. februára 2014. Za obdobia, v ktorom firma neuskutočnila žiadne dodávky do EÚ, podliehajúce uvedeniu do súhrnného výkazu, sa výkaz nepodáva.

Kam ďalej?

Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou (ucelený návod pre platiteľov DPH)

eBook “Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – ako na to, ľudskou rečou” (ucelený návod pre podnikateľov registrovaných podľa § 7a zákona o DPH)

 

 

21 Responses to Daňové priznanie k DPH, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz – aký je rozdiel?

  • V r. 2013 sa podáva do 20-eho dňa: mesiaca či štvrťroka. V r. 2014 sa tento termín mení na 25. deň. V zákone však chýba prechodné ustanovenie, ktoré by upravovalo, či sa nový termín platí už aj pre súhrnný výkaz za IV. štvrťrok 2013, resp. december 2013. Snáď to upresnia v nejakom metodickom pokyne či niečom podobnom.

 1. Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať niečo k súhrnnému výkazu. Ja som registrovaná pre daň podľa 7 a), pretože dodávam služby do iných členských štátov, takže musím každý štvrťrok podávať súhrnný výkaz. Zaujíma ma teda, či musím od 1.1.2014 k tomuto súhrnnému výkazu robiť aj kontrolný výkaz alebo sa to robí len k daňovému priznaniu k DPH. Ak ho musím robiť, tak aký je postup a čo má kontrolný výkaz obsahovať? Ďakujem za odpoveď.

  • Kontrolný výkaz sa podáva len k daňovému priznaniu k DPH, k súhrnnému nie. A podáva ho iba platiteľ DPH, firma registrovaná podľa § 7a nie. Čiže Vás sa netýka:)

 2. Dobrý deň, viete mi prosím poradiť ako je to s dátum dodania tovaru pri prijatej FA z členského štátu od platcu DPH? Ja som tiež SK platca DPH.

  Napríklad FA vystavená 29.01.2014 zahraničným dodávateľom , súčasne bol aj tovar odoslaný prepravnou spoločnosťou na Slovensko. Tovar ale fyzicky mne príde iba napr. 03.02.2014.

  Aký dať dátum do KV v B.1. v stĺpci 3 (Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby)? A kedy dať dátum odpočtu dane a dátum daňovej povinnosti?

  Lebo v poučení je veta ktorej fakt nechápem : V prípade nadobudnutia tovaru z iného členského štátu uvedie platiteľ dane dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru ( nie vznik daňovej povinnosti z nadobudnutia tovaru)

  Ďakujem

  • Podľa zákona o DPH vzniká daňová povinnosť buď dňom vyhotovenia faktúry, alebo 15-dňom mesiaca nasledujúcom po nadobudnutí tohto tovaru. Vo vašom prípade 29.1.2014, rovnako tovar príde do termínu na podanie daňového priznania za január 2014 a teda dodávka pôjde do tohto daňového priznania.
   Podľa všetkého sa však takáto dodávka v kontrolnom výkaze uvádza rozdielne, než v daňovom priznaní – ako “dátum dodania tovaru” sa vždy, vo všetkých prípadoch uvedie iba jeden jediný dátum. a to dátum dodania tovaru, uvedený na faktúre.
   A potom je tu ešte tretia vec: do KV za ktoré obdobie ho uviesť? Za obdobie, kedy prišla faktúra.
   Skutočne je to v poučení napísané nejasne a bez príkladov.

   • Dobrý deň, ďakujem krásne za odpoveď…:))

    A napríklad keď je na Faktúre uvedený dátum dodania 20.01.2014, dátum vyhotovenia FA 30.01.2014 a tovar ja prevezmem na Slovensku nejakého 05.02.2014?

    Ďakujem veľmi pekne…

    • Potom podľa mňa sa dodávka uvádza do kontrolného výkazu za január (prišla faktúra), s dátumom dodania tovaru 20012014. Podľa všetkého sa však nadobudnutie, samozdanenie aj odpočítanie DPH uvedie do daňového priznania k DPH rovnako za január – v tomto období bola vyhotovená faktúra (vznikla teda daňová povinnosť) a zároveň bude dodanie z 5.2.2014 uskutočnené do dátumu spracovania daňového priznania za január 2014 (tj 25.2.2014).
     Ako postupovať, keď bola faktúra vyhotovená pred dodaním tovaru i po jeho dodaní, vysvetľovalo celkom pekne usmernenie FRSR – bolo však na pôvodnom webe, na novom ho neviem nájsť:)

 3. Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o upresnenie… Kúpila som si Váš e-book a na str. 59 píšete že do kontrolného výkazu A1 sa uvádzajú aj faktúry vystavené súkromným osobám. Zároveň však v poučení na vyplnenie na ktorý som tam našla link je uvedené že sa tam uvádzajú faktúry vystavené “platiteľovi dane alebo inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou” prosím Vás veľmi pekne môžete mi upresniť ako to vlastne je? Mám z toho kontrolného výkazu hrôzu… (Prevádzkujeme e-shop a posielame tovar s vystavenou faktúrou na dobierku). Ďakujem vopred za odpoveď.

  • Ďakujem za kontaktovanie. V časti A.1 sa skutočne uvádzajú len faktúry vyhotovené podnikateľom (platiteľom DPH aj neplatiteľom DPH) a právnickým osobám, ktoré nie sú zdaniteľnou osobou (napr. neziskovky). Faktúry vystavené pre súkromné osoby nepodnikateľov nie. V príručke bola chyba, aktualizovaná verzia 2014.01 bola zaslaná dnes, tj 1.2.2014 všetkým čitateľom eBooku. Faktúry vystavené súkromným osobám sa uvádzajú podľa dostupných informácií uvádzajú v časti D.2.
   Inak Vás chápem – z kontrolného výkazu mám hrôzu aj ja :( :)

 4. Dobrý deň pán Furmaník. Viete mi prosím poradiť kam do KV dať priložený vzor FAKTURY-platba v hotovosti? (ide iba o vzor je z roku 2011, ale naďalej mávame takéto FA a sú aj do 100 eur aj nad 100 eur, tak sme vylúčili, že by mohlo ísť o zjednodušenú FA). K tejto FA už nedostávame žiadny blok z ERP o jej úhrade, čiže samotná FA je aj dokladom o úhrade a aj o prijatí služby. Nevieme či ide o riadnu FA a pôjde do B.1 alebo je to pokladničný príjmový doklad a pôjde do D.2 kontrolného výkazu?

  Vopred ďakujem

  Miros

  • Keďže tam ste uvedení Vy ako príjemca (tj Vaše údaje), ide podľa mňa o riadnu faktúru so všetkými náležitosťami, teda B.2. Ak by išlo o zjednodušenú faktúru, tak B.3, nie?
   Uvedené je len môj názor:)

 5. Dobrý deň. Prosím Vás o usmernenie, kde zaradiť vyúčtovaciu FA za plyn keď je na nej preplatok – 1170 eur vrátane DPH. Už nám ju plynárne aj zaplatili na BÚ. Ďakujem

 6. DOBRY DEN,

  chcela by som sa spytat coho sa tyka datum kv DPH napriklad pri internych dokladoch, ked budem uctovat platbu phm/ uctujem v POHODE/

  • Ak myslíte bločky za nákup PHM, tak tie idú do časti B.3 – čiže bez dátumu v jednej sume za celé obdobie.
   (Zatúlaný komentár, odpovedám neskoro, nehnevajte sa a asi to už viete:))

 7. Dobrý večer, prosím Vás ak mám súpis platieb za nájom priestorov, účtujem cez ID, kam to potom zaradím do KV? už som zúfalá, lebo nájomná zmluva má charakter FA,

  • Ak fakturujete Vy, tak to A.1, ak ste nájomcom, tak do B.2. Citácia z poučenia k dátumu: “Ak ide o plnenia na základe dohody o platbách podľa § 75 ods. 2 zákona o DPH (platby nájomného, elektriny, vody,..) uvedie sa ako dátum dodania tovaru alebo služby dátum uvedený v dohode o platbách.”. A ešte čosi, jeden tip od metodičiek: odporúča sa dohodnúť s partnerom na rovnakom čísle faktúry, ktorý do KV uvediete (kvôli bezproblémovému spárovaniu)

Pridaj komentár