ľudskou rečou
Daňové priznanie k DPH v r. 2020: nové tlačivo, nový riadok a nový balík

Daňové priznanie k DPH v r. 2020: nové tlačivo, nový riadok a nový balík

Pre rok 2020 sa – stále – nezmenila základná DPH-čková sadzba pre väčšinu obchodov a pravdupovediac sa výrazne nezmenili ani základné pravidlá pre skompletizovanie daňového priznania k DPH či kontrolného výkazu. Mikroskopicky sa zmenilo len základné tlačivo/formulár pre daňové priznanie k DPH:

 

  • v riadku 18 sa už od januára 2020 resp. I. štvrťroka 2020 neuvádza DPH, ktorú je platiteľ DPH povinný jednorazovo odviesť pri zrušení registrácie, ale DPH, ktorú je potrebné odviesť pri ukončení oslobodenia od DPH pri dodávkach surovej ropy a minerálneho oleja (nové krkolomné paragrafy § 48c ods. 1, § 48ca, § 48d a § 48e)
  • DPH, ktorú je platiteľ DPH povinný jednorazovo odviesť pri zrušení registrácie za platiteľa DPH, sa po novom uvádza v r. 1 + 2 (znížená sadzba DPH) resp. v riadkoch 3 + 4 (základná sadzba DPH). Áno, spolu s ostatnými dodávkami tovaru a služieb s miestom dodania v SR za cenu vrátane DPH
  • no a DPH pri zrušení registrácie – v poslednom zdaňovacom období je “končiaci” platiteľ DPH povinný odviesť DPH-čku najmä z dlhodobého odpisovaného majetku, pri ktorého kúpe si DPH-čku pôvodne odpočítal. No nie celú, ale iba DPH-čku zodpovedajúcu daňovej zostatkovej cene, presnejšie vstupnej cene po odpočítaní daňových odpisov k 31.12 predchádzajúceho roka. Či a ako sa má odvádzať DPH-čka v prípade drobného neodpisovaného majetku, doteraz jasné nebolo. Od 1.1.2020 už je 🙂 Platiteľ DPH na účely výpočtu výstupnej DPH aj pri bezodplatnom dodaní (tj darovaní) drobného majetku ako aj pri zrušení registrácie vychádza z “akokeby” daňovej zostatkovej ceny neodpisovaného majetku “akokeby” sa odpisoval 4 roky. Síce sa v účtovníctve ani na účely zákona o dani z príjmov neodpisuje, no na účely DPH áno. A teda pri darovaní tohto majetku či zrušení registrácie za platiteľa DPH celej firmy plusmínus do 4 rokov od kúpy takéhoto majetku nejaká tá DPH-čka na výstupe bude.

eBook “Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou” som aktualizoval pre rok 2020. Trochu som ho celý prečesal a najmä má nový príjemný dizajn.

A ešte niečo: ak si profík, vieš si návody pre platiteľa DPH (§ 4) ako aj firmu registrovanú podľa § 7a zakúpiť spolu v tematickom aj cenovo výhodnom balíku “Macher na DPčku: ovládni platiteľa DPH aj § 7a

Pridaj komentár