ľudskou rečou

Dodanie tovaru neplatiteľovi DPH – ako ho uviesť do daňového priznania k DPH?

Slovenská firma-platiteľ DPH je povinná platiť DPH pri každom obchode (dodaní tovaru či dodaní služby) v rámci SR. Tj cenu dodávky vyfakturovať DPH, dodávku uviesť do daňového priznania k DPH a zaplatiť prípadnú DPH plynúcu z tohto daňového priznania.

Nie je podstatné, kto je odberateľ – firma-platiteľ DPH, firma-neplatiteľ DPH alebo súkromná osoba. Vo všetkých týchto prípadoch postupuje platiteľ DPH rovnako.

Príklad
Predajca softvéru, platiteľ DPH, predal v júni 2013:

  • softvér v hodnote 10 000 EUR firmám-platiteľom DPH. Predaj vyfakturoval vrátane slovenskej DPH v sume 2 000 EUR, teda konečná cena bola 12 000 EUR
  • softvér v hodnote 5 000 EUR firmám-neplatiteľom DPH a súkromným osobám. Predaj vyfakturoval vrátane slovenskej DPH 1 000 EUR , teda konečná cena bola 6 000 EUR

Pri všetkých dodávkach odberateľom zo SR teda uplatnil slovenskú DPH.
Do daňového priznania k DPH za jún 2013 uvedie:

  • základ DPH za všetky obchody 10 000 + 5 000 = 15 000 EUR a to do r. 3 daňového priznania k DPH.
  • DPH, tj 2 000 + 1 000 = 3 000 EUR a to do r. 4.

→  Kúpiť Ebook o DPH!

One Response to Dodanie tovaru neplatiteľovi DPH – ako ho uviesť do daňového priznania k DPH?

Pridaj komentár