ľudskou rečou

Dostal som faktúru za službu zo zahraničia. Časť 2: DPH, samozdanenie a odpočítanie

PDF-ko, e-mail alebo len náhľad dokladu od zahraničnej firmy, za niektorú z online služieb, ktoré dnes už mnohí denno-denne používame: Google Apps, Basecamp či Adobe. V minulom článku sme si povedali, kedy a ako vieme službu na základe zahraničnej faktúry dostať do daňových nákladov. Dnes si prejdeme DPH: Môžem si odpočítať DPH zo zahraničnej faktúry? Čo ak na nej DPH vôbec nie je uvedená? Pozor, téma sa týka aj neplatiteľov DPH.

 

Na faktúre nie je uvedená DPH. Je to správne?

Väčšinou je. Väčšina služieb, ktoré slovenský podnikateľ kupuje od dodávateľa z EÚ či krajiny mimo EÚ, totiž podlieha zdaneniu DPH-čkou v SR. Ich miesto dodania sa totiž nachádza v SR a daňová povinnosť prechádza na slovenského odberateľa. Zahraničný dodávateľ teda fakturuje službu za cenu bez DPH správne. Slovenský odberateľ je povinný vypočítať a odviesť DPH v SR – tento proces sa nazýva “samozdanenie”. A prebieha to takto:

 • podá daňové priznanie k DPH za dané obdobie
 • sumu uvedenú na faktúre, resp. sumu zaplatenú za službu považuje za základ DPH
 • ak je táto suma uvedená v zahraničnej mene, prepočíta ju kurzom ECB zo dňa predchádzajúcemu dňu dodaniu služby
 • zo sumy základu DPH vypočíta DPH v sadzbe 20%
 • platitelia DPH si môžu príslušnú DPH v celej alebo čiastočnej sume aj odpočítať. Neplatitelia nie (čítaj nižšie).
 • celkovú DPH z príslušného daňového priznania k DPH – ak je teda výsledkom DPH na úhradu – odvedie v termíne na podanie daňového priznania. Čo je vlastne stále 25-ty deň nasledujúceho mesiaca.

 

DPH zaplatiť a daňové priznanie podať musí aj neplatiteľ DPH

Samozdanenie slovenskou DPH-čkou pri nákupe služby zo zahraničia sa však netýka len platiteľov DPH. Týka sa aj všetkých ostatných podnikateľov – a to:

 • firiem, ktoré nie sú pre DPH registrované vôbec a zo žiadneho titulu – nákupom služby zo zahraničia sa jednoducho “zaplietli” s DPH. Aj keď nechtiac
 • firiem, ktoré sú pre DPH registrované v zmysle § 7a alebo § 7 zákona o DPH – teda majú pridelené IČ DPH. Aj napriek tomu sú neplatiteľmi DPH, vzťahujú sa nich však niektoré povinnosti týkajúce DPH.

Vzťahuje sa na nich v podstate celý postup uvedený vyššie – s týmito rozdielmi:

 • daňové priznanie podávajú zásadne za kalendárny mesiac (teda nie štvrťrok) a iba za mesiac, v ktorom im vznikla povinnosť odviesť DPH – teda nakúpili službu s miestom dodania v SR
 • DPH si nemôžu odpočítať – nákup služby sa im teda “predražuje” o DPH-čku. Na druhej strane, ak by službu kúpili ako súkromné osoby, väčšina dodávateľov z EÚ im ju predá za cenu vrátanej zahraničnej DPH. Alebo inak: ako neplatitelia kupujú napr. aj v slovenskom papiernictve kancelárske potreby za cenu základ DPH + DPH. A tak je to pri nákupe takmer vždy: DPH sa platí zo spotreby a pre štát ide o najväčší príjem do jeho rozpočtu.

 

Nákup služby zo zahraničia a povinnosť registrácie

Zákon je napísaný tak, že:

 • ak neplatiteľ DPH, zatiaľ pre DPH neregistrovaný, nakúpi službu od dodávateľa z EÚ, ktorá má však miesto dodania v SR, musí sa pre DPH registrovať – a to podľa § 7a. A ešte pred nákupom služby. Pod prideleným IČ DPH podá daňové priznanie k DPH (prípadne aj nasledujúce daňové priznania), v ktorom službu samozdaní
 • ak neplatiteľ DPH, zatiaľ pre DPH neregistrovaný, nakúpi službu od dodávateľa z krajiny mimo EÚ, ktorá má miesto dodania v SR, pre DPH sa registrovať nemusí (a dokonca ani nemá z akého titulu či podľa akého paragrafu). No samozdaniť službu musí. V praxi sa samozrejme stávajú aj prípady, že daňový správca nevie prijať daňové priznanie k DPH, lebo podnikateľ sa neregistroval, nemá totiž pridelené IČ DPH a technicky to teda nejde spracovať. Raz sme už kvôli tomu museli stiahnuť daňové priznanie k DPH (a to bola DPH dokonca už aj zaplatená). Odporúčanie: zaregistrujte sa radšej aj pri nákupe služby z tretej krajiny, keď to už takto doplietli, bude to jednoduchšie.

Viac:

Keď daňový úrad firmu nechce alebo nevie správne zaregistrovať. Čo s tým?

Nákup služby z EÚ znamená registráciu, služba z tretích krajín sa samozdaňuje bez registrácie

 

 

Aký je teda rozdiel medzi platiteľom a neplatiteľom DPH?

Principiálny rozdiel je v odpočítaní DPH. Platiteľ DPH má právo nakupovať svoje vstupy bez DPH. Teda pri nákupe napr. prístupu do fotobanky za 500 EUR ročne:
 • neplatiteľ DPH (áno, aj ten s § 7a) zaplatí za túto službu v konečnom dôsledku 500 EUR + 100 EUR, tj 600 EUR
 • platiteľa DPH stojí služba iba 500 EUR.

Rovnako ako pri nákupe napr. počítača v SR 😃

Dôležité ALE: 

 • platiteľ DPH si samozrejme nemôže odpočítať DPH zo všetkého, čo nakúpi, ale iba zo vstupov, ktoré použije na svoje obchody podliehajúce DPH. A nimi sú nielen obchody, ktoré fakturuje za cenu vrátane DPH alebo napr. aj predaj tovaru či služieb za cenu bez DPH, pričom daňová povinnosť sa prenáša na odberateľa. DPH si nemôže odpočítať zo vstupov, ktoré použije na obchody oslobodené od DPH bez možnosti odpočítania – v praxi môže ísť napr. o sprostredkovanie poistenia či finančné služby. A rovnako z tovarov a služieb, použitých na nepodnikateľské účely. Čiže pri zahraničných službách s komplikovanými názvami, menami dodávateľov či štruktúrou faktúry je to samozrejme na kvalitnej obhajobe
 • nie vždy je možné si samozrejme odpočítať celú vstupnú DPH. Ak platiteľ DPH používa príslušný vstup na obchody zdaňované DPH-čkou a rovnako aj obchody oslobodené bez práva na odpočítanie DPH, vstupnú DPH kráti koeficientom. Aj túto “zahraničnú”, zo samozdanenia. Viac: Pomerné odpočítanie DPH a koeficient – kedy sa používa a kedy nie

… a jedna VÝHODA: odpočítanie DPH vzťahujúcej sa k samozdaneniu služby nakúpenej zo zahraničia je jeden jediný prípad, kedy platiteľ DPH nemusí mať na účely odpočítania DPH faktúru. Podľa zákona stačí, ak je služba “uvedená v záznamoch”. Inak povedané: ak ste nákup služby správne zaúčtovali a teda je evidovaná. V praxi sa totiž veľakrát stáva, že faktúra jednoducho nepríde a máme len ten “receipt” prípadne len odchádzajúci platbu z bankového účtu. Rovnako sa číslo, pod ktorým faktúru evidujete interne (napr. dátum nákupu služby “07112017” alebo iný reťazec) uvádza ako číslo faktúry do kontrolného výkazu.

Viac:

Právo na odpočítanie DPH pri prijatej službe zo zahraničia – faktúra nie je potrebná

Samozdanenie prijatej služby – postup

Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou

 

 

 

Čo ak príde faktúra so zahraničnou DPH – nesprávnou?

To sa občas stane. Na faktúre svieti DPH, v zahraničnej sadzbe. Ak však ide o službu s miestom dodania v SR – čo je spravidla väčšina služieb – tak:

 • túto DPH si slovenský platiteľ DPH nemôže odpočítať v slovenskom daňovom priznaní k DPH
 • zo základu DPH – teda sumy bez DPH z faktúry – musí ešte raz vypočítať DPH v slovenskej sadzbe 20%, tú uviesť do daňového priznania k DPH (s odpočítaním či bez) a zaplatiť výsledok štátu
 • DPH, ktorú zaplatil zahraničnému dodávateľovi, si nemôže dať ani do daňových nákladov. Správnym postupom je žiadať o opravu faktúry, resp. ak už bola DPH zaplatená, žiadať si túto nesprávne zaplatenú DPH späť – od dodávateľa samozrejme.

Automatizované online služby nemajú spravidla na druhej strane nejakého ochotného či neochotného fakturanta, s ktorým sa na túto tému dá vyjednávať. Riešením je preto – rovnako ako v prípade potreby doplniť správne údaje nás ako slovenského odberateľa na faktúru – zadať resp. zmeniť si správne nastavenia v užívateľskom konte danej služby. Spravidla je potrebné zadať IČ DPH a faktúra je po novom za sumu bez DPH – takto opravíte aspoň faktúry budúce, tie staršie je potrebné správne ošetriť v účtovníctve a nesprávne zaplatenú DPH oželieť aj ako peniaze aj ako daňový náklad. Online produktov a služieb, ktoré si dnes môžeme kúpiť, je samozrejme milión a mnohé sú navyše z tretích krajín, našej žiadosti zadať si IČ DPH či dostať faktúru za cenu bez DPH teda často nerozumejú. Osobne napríklad doteraz neviem opraviť fakturáciu za môj obľúbený kráľovský cloudový softvér Dropbox – faktúra je stále za cenu vrátane – nesprávnej – DPH. Ak niekto vie, ako na to, budem mu vďačný :) Update: ak si otvoríte business konto, tam budete mať možnosť zadať IČ DPH :)

Čo ak príde faktúra so zahraničnou DPH – správnou?

Áno, niekedy zahraničný dodávateľ fakturuje za cenu vrátane svojej DPH správne. Ide o konkrétne druhy služieb, ktoré sú výnimkou zo všeobecného pravidla prenosu daňovej povinnosti na odberateľa v rámci EÚ. V praxi najmä ubytovacie služby či iné služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, vstupenku na konferenciu či seminár, Faktúru vtedy neopravujeme a DPH rovnako nežiadame späť. Čo teda s ňou?

 • platiteľ DPH si sumu DPH, ktorú “nazbieral” v priebehu roka v rámci nákupov z konkrétnej krajiny, môže od tejto krajiny žiadať späť. Po dosiahnutí konkrétneho zákonného limitu a skrze svoje konto na Finančnej správe.
 • neplatiteľ DPH si túto DPH môže zahrnúť do nákupnej ceny služby ako daňový náklad.

Viac:

Faktúra z Českej republiky za cenu vrátane DPH: čo s ňou?

Bloček so zahraničnou DPH: čo s ním? (Odpočítanie DPH vs. vrátenie DPH)

 

A zahraničná faktúra za tovar?

Všetko – ale takmer všetko – uvedené vyššie sa týkalo nákupu služby resp. digitálneho produktu (ktorý sa na účely DPH považuje rovnako za službu). Trochu inak je to však pri tovare – zdravý rozum sa síce pýta, prečo to práve pri tovare musí byť zložitejšie, ale zatiaľ je to jednoducho tak. Ako?

 • ak tovar z EÚ nakúpi neplatiteľ DPH, pre DPH vôbec neregistrovaný, nemusí robiť vôbec nič – za tovar zaplatí sumu vrátane zahraničnej DPH
 • ak tovar z EÚ nakúpi podnikateľ registrovaný pre DPH v zmysle § 7 – teda práve z dôvodu nákupov tovaru z EÚ, tovar musí nakúpiť za cenu bez DPH a v SR ho samozdaniť. Podobne ako platiteľ DPH. No bez odpočítania
 • ak tovar z EÚ nakúpi podnikateľ registrovaný pre DPH v zmysle § 7a – prioritne pri nákupe tovaru svoje IČ DPH neoznamuje a tovar teda kupuje za cenu vrátane DPH. Čo je samozrejme jednoduchšia verzia. Keď to však dopletie a IČ DPH oznámi, čaká ho samozdanenie
 • platiteľ DPH – správnym postupom je pri každom nákupe tovaru, ktorý prejde hranice, oznámiť svoje IČ DPH a dodávateľ-platiteľ DPH vyfakturuje tovar za cenu bez DPH. Slovenským podnikateľ tovar samozdaní – kedy a ako a kedy si vlastne môže/nemôže príslušnú DPH odpočítať, je pomerne rozsiahla a zložitá téma, preto so ju už dávnejšie rozoberal v rozsiahlom a zložitom článku: Nadobudnutie tovaru z EÚ – uvádzanie v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze
 • tretie krajiny – tovar z Číny, USA či iných krajín mimo EÚ podlieha colnému konaniu, DPH-čku podnikateľom vo väčšine prípadov vyrubí colný úrad. Čo s ňou robí platiteľ DPH vs neplatiteľ asi už viete.

Ak ste si ešte neprečítali návod, ako zahraničnú faktúru za službu dostať do nákladov, nech sa páči: Dostal som faktúru za službu zo zahraničia. Časť 1: daňové náklady