ľudskou rečou

DPH 2019: 3 príjemné zjednodušenia pre súčasných aj budúcich platiteľov DPH

Novely daňových a účtovných zákonov pre nový rok bývajú spravidla zahltené novými pravidlami, povinnosťami a platbami, ktoré desia nielen samotných podnikateľov, ale najmä ich účtovníkov. V podstate podobne je to tak aj s novinkami v zákone o DPH pre rok 2019. O mnohých ste už určite počuli, no ja som si dnes radšej vybral 3 celkom príjemné zjednodušenia. A nie, nebude to o zníženej sadzbe pre zvýhodňované slovenské hotely či sociálne podniky, ale o bodoch, ktoré mnohým z tých menších hráčov skutočne zjednodušia život.

Zákon o DPH 2019

Zábezpeka pre DPH definitívne odchádza do minulosti

“Keby som mal toľko peňazí, tak nepotrebujem podnikať!” takto sa mi bezprostredne po vyrubení zábezpeky na DPH vyjadril jeden pán, ktorého firme pri jej registrácii za platiteľa DPH vyrubili zábezpeku v sume 300 000 EUR. A takýchto pánov bolo viac. Vďakabohu v tom čase v prípade dobrovoľnej registrácie za platiteľa DPH a jej následného stiahnutia od nich zábezpeku nikto ešte nevymáhal, i keď neskôr do legislatívy pribudla aj táto perlička.

Zábezpeka sa v zákone o DPH objavila v r. 2012 ako súčasť ťaženia druhej Ficovej vlády proti daňovým podvodom – vďaka nemu dávame každý mesiac dokopy napr. aj kontrolný výkaz pre DPH. Zábezpeku povinne skladajú – presnejšie už teda: skladali – pri registrácii za platiteľa DPH “rizikoví” podnikatelia. Teda najmä podnikatelia, ktorí prostredníctvom minulej či aktuálnej účasti v iných spoločnostiach prípadne ako fyzické osoby dlžia na DPH 1 000 EUR a viac – a najmä z tohto dôvodu ich daniari označili za rizikových. Suma zábezpeky dosahovala výšku od 1 000 EUR do astronomických 500 000 EUR v závislosti od možného rizika, skladala sa na 12 mesiacov a Finančná správa je “neúročila”. Prioritným účelom jej použitia boli samozrejme prípadné dlhy daného podnikateľa na DPH-čke a v zmysle zákona sa po bezproblémovom roku mala suma zábezpeky vrátiť danému podnikateľovi. Zábezpeku skladali podnikatelia aj pri povinnej registrácii (tj dosiahnutí zákonom stanoveného obratu) no rovnako aj pri dobrovoľnej registrácii bez ohľadu na obratu – pričom od niektorej z noviel zákona o DPH ju daňový úrad od podnikateľa vymáhal aj v prípade, ak išlo o dobrovoľnú žiadosť a daný podnikateľ túto žiadosť po vyrubení desivej zábezpeky rovnako dobrovoľne stiahol.

Od r. 2019 sa zábezpeka pri registrácii za platiteľa DPH ruší. Zložené zábezpeky daňový úrad podnikateľom vráti do 28.2.2019, pričom ešte pred tým z ich sumy zrazí prípadné dlhy na daniach či preddavkoch týchto podnikateľov (de facto štandardný postup pri vracaní daňových preplatkov podľa Daňového poriadku). Veselé Vianoce.

 

Obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH: budeme ho sledovať jednoduchšie

Obrat pre platiteľa DPH a jeho registráciu

V súčasnosti (a aj po novom od r. 2019 bude) platí, že platiteľom DPH je povinný sa stať podnikateľ (živnostník, autor, prenajímateľ, iná SZČO, eseročka atď), ktorého obrat za 12 resp. menej po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 EUR.

Čo sa pod pojmom “obrat” rozumie do konca r. 2018:

 • v prípade SZČO s paušálnymi výdavkami, daňovou evidenciou alebo jednoduchým účtovníctvom sa do obratu počítajú reálne zinkasované príjmy – tj príjmy, ktoré “prišli” na bankový účet, na účet PayPal resp. iný podobný účet prípadne prišli v hotovosti. Prijaté preddavky ešte pred definitívnym dodaním tovaru či služby (na základe preddavkovej faktúry či inak) sa do obratu počítajú tiež
 • v prípade eseročiek či iných firiem s podvojným účtovníctvom sa do obratu počítajú zaúčtované výnosy – inak povedané sumy, ktoré vyfakturoval a zaúčtoval na 6-kové účtovnícke účty. A to bez ohľadu na skutočnosť, či boli uhradené alebo nie. Prijaté preddavky sa do obratu nepočítajú, v podvojnom účtovníctve sa totiž neúčtujú na výnosové účty.

Od r. 2019 sa spôsob sledovania obratu zjednocuje pre SZČO a eseročky a iné firmy:

 • obratom sa bude rozumieť hodnota dodaných tovarov a služieb na Slovensku – čiže sumy, ktoré podnikateľ vyfakturoval a bez ohľadu na skutočnosť, či boli uhradené alebo nie
 • prijaté preddavky sa do sledovaného obratu nezahŕňajú, nejde totiž ešte o dodanie tovarov a služieb.

Z uvedeného dôvodu by od r. 2019 mal aj každý neplatiteľ DPH uvádzať na faktúre dátum dodania tovaru či služby. A rovnako aj podnikatelia registrovaní pre DPH podľa § 7a zákona o DPH pri predaji služieb či tovaru slovenským odberateľom. V praxi často uvádzajú len dátum vystavenia – ktorý môže, no aj nemusí zároveň označovať aj dátum dodávky a komplikuje to aj účtovanie či správne posudzovanie dokladu. No na účely sledovania obratu pre DPH je zatiaľ najjednoznačnejším odporúčaním z praxe: uvádzajte dátum dodania na každej jednej faktúre. V SuperFaktúre už políčko “dátum dodania” definitívne pribudlo pre všetkých.

 

Digitálne produkty a ich predaj do EÚ: začínajúci podnikatelia DPH-čku neplatia

Digitálne produkty a MOSS DPH 2019

Európski úradníci po 4 rokoch pochopili, že ich násilné zjednocovanie digitálneho trhu podnikateľom skomplikovalo život – mnohé EÚ či “non-EU” firmy po zavedení zdaňovania predaja digitálnych produktov najmä z dôvodu skomplikovania predaja totiž jednoducho svoj biznis “zavrelo”. Preto od januára 2019 sa najmä na malé a začínajúce projekty vzťahujú nové pravidlá pre zdaňovanie predaja digitálnych produktov súkromným osobám a firmám bez IČ DPH:

Ak slovenský podnikateľ predáva digitálne produkty:

 • súkromným osobám so sídlom, bydliskom alebo miestom obvyklého zdržiavania v inej krajine EÚ
 • alebo firmám bez IČ DPH so sídlom, bydliskom alebo miestom obvyklého zdržiavania v inej krajine EÚ
 • a celková hodnota týchto predajov do iných krajín EÚ nie je viac ako 10 000 EUR v prebiehajúcom kalendárnom roku a nepresiahla 10 000 EUR ani v tom minulom,

miestom dodania je Slovensko. Ak je daný podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH, nemusí riešiť nič – teda ani platiť ani vykazovať DPH z týchto predajov. Ako neplatiteľ DPH totiž DPH-čku v SR neplatí. Ak by išlo o platiteľa DPH, DPH-čku platí, no na Slovensku a slovenskú, nie v krajine spotreby.

Ak však spomínaných 10 000 EUR presiahne, miestom dodania je práve príslušný štát odberateľa (spotreby). A až v tomto prípade sa použije osobitné pravidlo určenia miesta dodania služby v zmysle § 16 ods. 14 zákona o DPH. DPH sa teda platí tomuto štátu. A slovenský podnikateľ má teda opäť 2 možnosti:

 • buď sa zaregistruje v každej z krajín, v ktorej sídlia jeho odberatelia (súkromné osoby), resp. jednoducho zdaní predaje v každej krajine podľa miestnych pravidiel – čo v prípade množstva krajín neznie príliš lákavo
 • alebo využije tzv. Mini One-stop-shop (MOSS) úpravu – čiže zaregistruje sa iba v jednom zo štátov, v ktorom sa nachádzajú ich zákazníci (súkromné osoby), ktorým poskytuje uvedené služby. Takýto štát sa bude nazývať “štát identifikácie”. V tomto štáte raz za štvrťrok podá tzv. “osobitné daňové priznanie k DPH”, v ktorom priznajú DPH z týchto služieb predaných súkromným osobám v celej EÚ.

Pozor: Podnikateľ, ktorý už v súčasnosti predáva digitálne produkty nezdaniteľným osobám do EÚ, tieto predaje zdaňuje prostredníctvom MOSS-u a v r. 2019 bude spĺňať podmienku obratu z predaja digitálnych produktov, môže dobrovoľne požiadať o zrušenie registrácie k MOSS-u. Finančná správa však v zasielaných e-mailoch upozorňuje, že na to, aby sa z MOSS-u (a teda platenia DPH z predaja do EÚ) “vyvliekol” už od 1. štvrťroka 2019, potrebuje žiadosť poslať najneskôr do 16. decembra 2018.

Viac o príbehu zdaňovania predaja digitálnych produktov do EÚ od r. 2015 v aktualizovanom článku: Elektronické služby a DPH od 2015 resp. 2019: predaj aplikácií, časť II+III. 

A systematickejšie a podrobnejšie o online podnikateľoch, ktorí predávajú digitálne produkty či iné služby do EÚ v mojom ucelenom návode: “Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – ako na to, ľudskou rečou”

Verím, že si nové úľavy užijete :)

8 Responses to DPH 2019: 3 príjemné zjednodušenia pre súčasných aj budúcich platiteľov DPH

 1. V súčasnosti (a aj po novom od r. 2019 bude) platí, že platiteľom DPH je povinný sa stať podnikateľ (živnostník, autor, prenajímateľ, iná SZČO, eseročka atď), ktorého obrat za 12 resp. menej po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahne sumu 49 790 EUR.

  Mali ste na mysli do tejto sumy 49 790? A ak tuto sumu presiahnem potom uz nie som platitelom DPH? dakujem za odpoved

  • Ak ju presiahnete, ste povinní požiadať o registráciu za platiteľa DPH. Platiteľom DPH musíte byť 1 rok a ak počas neho obrat pre zmenu klesne pod túto hranicu, môžete požiadať o zrušenie registrácie pre DPH.

 2. Mám blogy a z toho mám nejaký príjem ako tzv affiliate.
  Affiliate partneri mi platia provízie za klientov ktorí ku nim chodia cez ich banner reklamy na mojich blogoch a partneri sú platcovia DPH sídliaci v iných EU krajinách. Mám sa urýchlene registrovať ako 7a čko kde budem prenášať na nich DPH povinnosť ? Potrebujem aj MOSS terminál alebo nie keďže oni sú platcovia DPH a ja budem 7ačkový ?

  • Podľa mňa sa potrebujete registrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH. Dodávate totiž služby odberateľovi z inej krajiny EÚ, ktorí má pridelené IČ DPH a nejde o službu, kde sa miesto dodania stanoví skrze osobitné pravidlo – miesto dodania je v krajine odberateľa.
   MOSS sa týka predaja digitálnych produktov a podľa mňa Vás nie.

 3. Nejako som nenašla spojitosť medzi začínajúcim podnikateľom a predajom digi produktov. Kde je uvedené, že “začínajúci” neplatia DPH ?

 4. Dobrý deň, pán Furmaník. Sledujem vaše články už dlhšie. Ďakujem za vašu prácu a informovanie o rôznych zmenách v zákonoch.
  Chcel by som sa však informovať ohľadom časti:
  “Z uvedeného dôvodu by od r. 2019 mal aj každý neplatiteľ DPH uvádzať na faktúre dátum dodania tovaru či služby. A rovnako aj podnikatelia registrovaní pre DPH podľa § 7a zákona o DPH pri predaji služieb či tovaru slovenským odberateľom. ”

  Snažíme sa (s.r.o., neplatca DPH) vystaviť FA pre platiteľa DPH, ktorý nám preposlal tento váš článok a tvrdí, že je potrebné tento údaj, teda “dátum dodania služby”, uviesť. Účtovný softvér našej účtovníčky (Pohoda, aktualizovaná) to neumožňuje. Pokúsil som sa preto preštudovať zákon. V § 10 “Účtovný doklad” zákona č. 431/2002 Z. z. som nenašiel zmienku o tomto dátume. Predpokladám, že je to tým, že ide o údaj týkajúci sa DPH. Naša spoločnosť je však neplatcom a teda sa na ňu zákon o DPH nevzťahuje. Preto by som sa chcel informovať na základe akého paragrafu sme ako neplatcovia DPH tento údaj povinní na faktúre uvádzať? Skúšal som to konzultovať aj s fin. správou, kde mi však pani z oddelenia DPH len v krátkosti povedala presne to isté (“tento zákon sa na vás nevzťahuje”) a chcela ma prepojiť na iné oddelenie, ktoré rieši zákon o účtovníctve, avšak tam som sa nedočkal prepojenia…

  Ďakujem za informáciu a váš čas.

  S pozdravom, Ján Šmatlík (Trinetus s.r.o.)

  • Zákon o DPH sa na vás nevzťahuje, ale aj vzťahuje :) : obrat ste si totiž povinný sledovať sami a keďže od začiatku roka 2019 sledujete jednoznačne “hodnotu dodaných tovarov a služieb” za určité obdobie, tak síce nepriamo a nevyslovene je podľa dostupných výkladov/názorov tento dátum uvádzať. Aby bolo jasné, na aké obdobie/mesiac sa daná suma resp. dodávka a obrat sledovať. Pohodu konkrétne nepoznám, no aj v prípade, ak vystavujete faktúru len ako účtovný doklad v zmysle zákona o účtovníctva je jednou z povinných náležitostí “dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia” (§ 10/1/e) – a tým je podľa Postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo (§ 2/1) okrem iného “deň splnenia dodávky”.

Pridaj komentár