ľudskou rečou

Faktúra prišla klientovi neskôr – kedy má právo na odpočítanie DPH?

Podnikateľ A odoslal svojmu klientovi B faktúru v apríli a uviedol ju aj do aprílových výkazov – do daňového priznania k DPH a rovnako aj do kontrolného výkazu. V júni sa však zistilo, že klient faktúru neuhradil – a to z dôvodu, že ju nejakým omylom vôbec nedostal. Čo teraz? Dobropisovať faktúru a opraviť aprílové výkazy? Alebo ako inak sa spárujú kontrolné výkazy oboch partnerov?

calendar

Dodávateľ – je povinný vystaviť faktúru

Dodávateľ – ak je platiteľom DPH, resp. podlieha zákonu o DPH – je po skončení dodávky povinný vystaviť faktúru.

Túto faktúru uvedie vo výkazoch:

  • v daňovom priznaní k DPH – na r. 3 (základ DPH) a na r. 4 (suma DPH), resp. na r. 1+2
  • v kontrolnom výkaze – v časti A.1. Tu sa uvádzajú dodávky slovenským podnikateľským subjektom – a to nielen platiteľom DPH ale aj všetkým ostatným.

Odberateľ – kedy má právo na odpočítanie?

Právo na odpočítanie upravujú hneď 3 paragrafy zákona o DPH. Vo všeobecnosti platí:

  • právo na odpočítanie má principiálne najskôr v období, kedy vznikla daňová povinnosť dodávateľovi (v našom prípade najskôr za apríl, resp. II. štvrťrok)
  • právo na odpočítanie si môže uplatniť iba zo vstupov, ktoré použije na svoje obchody podliehajúce DPH – musí ísť teda o tovar a službu, ktoré ďalej predal alebo použil na svoje produkty či služby. Čiže predaj, ktorý fakturuje buď za cenu vrátane DPH (v rámci SR) alebo bez DPH, ak ide o dodávku oslobodenú od DPH s právom na odpočítanie (napr. dodávka tovaru partnerovi do EÚ) prípadne službu, ktorú zdaňuje prijímateľ. Ak však ide o dodávku oslobodenú od DPH bez práva na odpočítanie (napr. nájomné), DPH zo vstupov si odpočítať nemôže
  • právo na odpočítanie pri nákupe vstupu od slovenského dodávateľa DPH – teda odpočítanie fakturovanej DPH – si môže uplatniť iba na základe disponovania faktúrou. Toto pravidlo platí napr. aj pri odpočítaní DPH v prípade samozdanenia nadobudnutého tovaru z EÚ, naopak: pri službe a jej samozdanení faktúru mať nemusí.

Náš odberateľ B teda faktúru našiel až v júni. Neuviedol ju teda v aprílových výkazoch a v apríli sa teda daná faktúra v kontrolných výkazoch oboch partnerov nespárovala.

Je to problém?

Podľa zákona o DPH môže platiteľ odpočítať DPH najskôr v období, v ktorom toto právo vzniklo a najneskôr v poslednom zdaňovacom období rovnakého roka – ak teda má k dispozícii faktúru. Zákon mu teda dáva – z optimalizačných dôvodov – možnosť si odpočítanie posunúť na ktorýkoľvek z ďalších mesiacov roka.

Ak však túto faktúru do konca roka k dispozícii nemá, odpočíta si príslušnú DPH aj neskôr – za obdobie, v ktorom túto faktúru dostane.

Náš odberateľ B si teda môže DPH z aprílovej faktúry objavenej v júni odpočítať v daňovom priznaní za jún, resp. za II. štvrťrok. Za rovnaké obdobie ju uvedie aj do kontrolného výkazu. Faktúra sa tak na oboch stranách spáruje – síce neskôr, ale predsa. Dobropisovať či “stornovať” ju nie je správne riešenie – základ DPH sa opravuje iba pri zrušení dodávky, prípadne reklamácii či dodatočnej zľave. Ak však služba bola dodaná, nie je čo opravovať.

Kam ju uvedie?

  • v daňovom priznaní k DPH do r. 23 a do súčtového r. 21
  • v kontrolnom výkaze – v časti B.2

Aké sú Vaše skúsenosti? Podeľte sa v komentároch!

Ilustr. foto: Flickr

Pridaj komentár