ľudskou rečou

Faktúra z Českej republiky za cenu vrátane DPH: čo s ňou?

Slovenským podnikateľom (a ich účtovníkom) chodia dnes už bežne faktúry a iné doklady za služby (a rovnako aj tovar) z EÚ či iného zahraničia – a to najmä za cenu bez DPH. Vo väčšine prípadov služieb ide o ten správny režim a správny postup – väčšina služieb totiž podlieha režimu prenosu daňovej povinnosti na odberateľa. Dodávateľ z jednej krajiny službu vyfakturuje za cenu bez DPH a odberateľ v inej krajine službu samozdaní (bez ohľadu na to, či ide o platiteľa DPH alebo nie – rozdiel je len v práve na odpočítanie príslušnej DPH). Niekedy však príde faktúra s cenou vrátane miestnej DPH. Napríklad faktúra z českého hotela za ubytovanie slovenského podnikateľa na jeho pracovnej ceste, ktorá obsahuje českú DPH. Čo s ňou? Ako ju analyzovať? Opraviť ju alebo je to takto správne?

Situácia č. 1: služba má byť fakturovaná bez DPH a doklad treba opraviť

Ešte raz: väčšina typov/druhov služieb podlieha prenosu daňovej povinnosti. Dodávateľ ich teda fakturuje za cenu bez DPH a DPH vyčísli (a prípadne aj odvedie) odberateľ v tej jeho krajine prostredníctvom mechanizmu samozdanenia. “Väčšinu” tu teraz nevymenujeme, ale z (mojej) praxe môže ísť napr. o služby marketingové, účtovné, právne, obchodnícke, dokonca aj prepravu tovaru či povedzme online kurz, online softvér či iný digitálny produkt. V tomto prípade by obe strany mali “tej komplikovanej DPH” aspoň v princípe rozumieť a doklady správne vystaviť/spracovať. Samozrejme vzhľadom na spomenutú komplikovanosť sa toto v praxi občas nedeje a dodávateľ vystaví faktúru za cenu vrátane miestnej DPH – teda nesprávne. Prípadne sa môže niekedy stať, že priamo v objednávkovom formulári na e-shope (za tovar či napr. za softvér či kurz) odberateľ neuvedie správne údaje, resp. nevyberie správny režim.

V tom prípade je tým správnym postupom kontaktovať dodávateľa a faktúru opraviť. Buď ešte pred zaplatením (jednoduchší spôsob) alebo až po a príslušnú nesprávne zaplatenú DPH si od svojho dodávateľa žiadať späť.

A čo ak to slovenský odberateľ neurobí a faktúru si ponechá s nesprávnou DPH? Túto DPH síce svojmu zahraničnému dodávateľovi zaplatil, no v slovenskom daňovom priznaní k DPH si ju nemôže odpočítať a rovnako ani nie je daňovým nákladom. Fakturovanú sumu za službu – tj sumu bez DPH / základ DPH – musí aj v tomto prípade samozdaniť v slovenskom daňovom priznaní k DPH. Pri väčších sumách je teda namieste oprava, pri tých menších (napr. pár EUR za Google Apps) to niekedy za opravu podnikateľovi ani jeho účtovníkov nestojí a správny režim v príslušnom online konte nastaví až do budúcna.

Tip: Omyly s českým DIČ a IČ DPH

 

 

Situácia č. 2: služba je za cenu vrátane zahraničnej DPH fakturovaná správne

V predchádzajúcej časti som spomenul “väčšinu” typov služieb – tie podliehajú prenosu daňovej povinnosti a následnému samozdaneniu na strane odberateľa. Niektoré konkrétne a vybrané služby sa však DPH-čkou zdaňujú inak: ich miesto dodania sa totiž nenachádza v krajine odberateľa, ale určí sa iným spôsobom. A v závislosti od krajiny, kde sa miesto dodania nachádza, sa určí ďalší postup: registrácia dodávateľa v krajine odberateľa a zdanenie podľa miestnych zákonov, prenos daňovej povinnosti na odberateľa alebo zdanenie v krajine dodávateľa.

O ktoré vybrané služby ide?

 • “služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť” – teda najmä stavebné (a všetky súvisiace) a služby hotelového ubytovania
 • služby vzdelávacie, kultúrne, športové, konferencie, semináre atď
 • krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov
 • služby reštauračné a stravovacie, vrátane tých poskytnutých vo vlakoch, na lodiach či v lietadlách
 • doprava osôb
 • preprava tovaru a doplnkové služby pri preprave dodané nepodnikateľovi
 • práce na hnuteľnom majetku pre nepodnikateľa
 • služby rozhlasového a televízneho vysielania no a moje obľúbené elektronické služby, resp. digitálne produkty (o nich trochu nižšie) dodané súkromným osobám a firmám bez IČ DPH

 

 

A čo teda s faktúrou so správne fakturovanou zahraničnou DPH?

Slovenský odberateľ – bez ohľadu na to, či ide o platiteľa alebo neplatiteľa – teda službu nemusí samozdaňovať ani uvádzať v žiadnom zo slovenských výkazov (okrem účtovníctva, a teda ako doklad pre daňový náklad). V prípade ak je dodávateľ z krajiny EÚ, slovenský platiteľ DPH (áno, iba platiteľ DPH) si môže DPH z príslušnej žiadať späť od danej krajiny. A to prostredníctvom online konta na Finančnej správe a po splnení limitov resp. podmienok pre danú krajinu. Čo je tiež zábava to spojazdniť (potrebujete zaručený elektronický podpis a teda celé to bavkanie sa s občianskym preukazom, káblom a tým nefuknčným miliardovým štátny systémom), ale to už je iná story na iný článok.

Áno, a náš podnikateľ, ktorý na pracovnej ceste v Českej republiky dostal faktúru za ubytovanie za cenu vrátane českej DPH, má teda túto faktúru vystavenú správne. A po splnení limitov pre Česko si DPH zaplatenú v ČR môže žiadať od Českej republiky.

Viac:

Bloček so zahraničnou DPH: čo s ním? (Odpočítanie DPH vs. vrátenie DPH)

Vrátenie DPH z Českej republiky (či z inej krajiny EÚ): postup

Pracovná cesta v zahraničí, cestovné náhrady a pohonné hmoty: dá sa DPH odpočítať?

eBook “Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – ako na to, ľudskou rečou”

Digitálne produkty: podnikateľom sú fakturované za cenu bez DPH

Digitálne produkty sú špeciálnou podkategóriou služieb, ktorých miesto dodania sa opäť určí inak než väčšina služieb. Ide o situáciu, keď sú predané/dodávané súkromným osobám a firmám bez IČ DPH.

 • ak sú predávané súkromným osobám a firmám neregistrovaným pre DPH, predaj sa zdaňuje vždy v krajine odberateľa – buď sa v nej dodávateľ registruje pre DPH alebo využije jednoduchší systém MOSS. Toto sa však slovenských podnikateľov týka iba v prípada predaja – tj obchodu smerom von. Predmetom tohto článku je však nákup – teda obchod z vonku do SR
 • a teda ak digitálny produkt nakupuje slovenská firma zo zahraničia, miesto dodania je zakaždým v krajine odberateľa. Predaj digitálnych produktov B2B – teda podnikateľ podnikateľovi s IČ DPH – podlieha prenosu daňovej povinnosti na odberateľa, teda samozdanenie a prípadné odpočítanie DPH (situácia č. 1). A teda fakturácia bez DPH. Ak je však slovenský odberateľ buď úplným nepodnikateľom alebo podnikateľom bez slovenského IČ DPH, zahraničný dodávateľ fakturuje za cenu vrátane miestnej DPH. Správne. Slovenský odberateľ – ako neplatiteľ DPH – si ju nemôže odpočítať ani žiadať o jej vrátenie.

Viac:

Elektronické služby a DPH od 2015: predaj aplikácií

eBook “Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – ako na to, ľudskou rečou”

 

Aké sú Vaše skúsenosti so zahraničnými faktúrami za cenu vrátane DPH, opravami či žiadaním zahraničnej DPH od niektorého zo štátov EÚ?

Podeľte sa v komentároch, pomôžete tak aj ostatným

 

21 Responses to Faktúra z Českej republiky za cenu vrátane DPH: čo s ňou?

 1. S týmto problémom zápasím každý mesiac. Konateľ a jediný spoločník je prevažnú časť roka v Taliansku. Firma je registrovaný plátca DPH v SR. Väčšinu nákupov (PHM, kancelárske potreby a pod.) rieši tam. Niečo z toho použije tam, niečo privezie do firmy na Slovensku. Kto prišiel do kontaktu s paragónmi vystavenými v IT vie, že z toho nevyčíta za čo to je a ani rozpis sadzby DPH a DPH, tak ako sme zvyknutí na Slovensku. Ak sa mi objaví takýto doklad, tak mám pocit, že je to zázrak a Taliansko je fakt v EU a platí pre neho aspoň časť Smerníc EU o DPH. Pritom z týchto dokladov je jednoznačné, že predajca je registrovaný plátca DPH v IT (uvedené VAT overené cez FS). Firemné auto, ktoré používa je na slovenských ŠPZ a prevažnú časť opráv a servisu rieši tiež v Taliansku. Naša poisťovňa nemá problém s preplatením škody na základe dokladov vystavených v IT. Opakovane mu pripomínam, že všetky doklady musia byť bez DPH. Opakovane mi tvrdí, že to všetkým uvádza a výsledok, časť faktúr s IT DPH (neochota zo strany vystavovateľa, vraj komplikované) a časť bez DPH. To si vždy poviem, fakt Taliani. Neviem to zmeniť.
  Riešim to nasledovne:
  Faktúry bez DPH – samozdaním (šťastná to ekonómka)
  Faktúry s DPH – základ samozdaním, IT DPH nedaňový náklad (nahnevaný konateľ)
  Doklady z pokladne bez údaja o DPH – v tom mám vždy dilému, či to zaúčtovať do nákladov tak ako to na doklade vidím alebo po overení VAT, to samozdaniť. Na doklade v 99% žiadna sadzba DPH a samostatne vyčíslená DPH nie je. Zatiaľ to účtujem bez samozdanenia, ale bez pocitu daňovej istoty. Ak to robím nesprávne, budem vďačná za overenú radu ako postupovať…

  • ja si pomáham prekladačom, ak neviem, o aký tovar sa jedná…a ak sú to vysoké čiastky, nedá sa žiadať o vrátenie DPH?

   • Bežne to robím. Niekedy sa celkom pobavím.
    Príklad:na doklade reparto – konateľ tvrdí, že svietidlo a pošle mi aj obal.
    Ale nie o to mi hlavne ide.
    Ja mám skôr problém, či to samozdaniť alebo zaúčtovať čiastku tak ako je na doklade do nákladov bez samozdaňovania

  • Ďakujem za komentár :)

   Faktúry bez DPH – je potrebné bližšie posúdiť to miesto dodania a režim (závisí od druhu služby, postavenia oboch strán atd) a následne určiť správny postup. Ak ide o “správne” fakturovanú DPH (napr. ubytovanie), tak nesamozdaňujeme, no môžete si DPH žiadať od IT. Ak tam DPH byť nemá, samozdaňujete
   Faktúry s nesprávnou DPH – postupujete správne :)
   Doklady z pokladne bez údaja o DPH – mám podobný názor, tj tiež neviem :)

 2. Uz som myslel, ze tomu chapem a tymto clankom sa mi to cele zase zamotalo :D
  Skusim teda konkretny priklad: som s.r.o., neplatca DPH. Kupim si hosting napr na hostgator, alebo reklamu na fb. Nemusim teda DPH riesit, ale dostanem fakturku s miestnym DPH, ktoru si normalne zaradim do danoveho uctovnictva?

  • Presne naopak :) Ide o službu s miestom dodania v SR, teda musíte sa registrovať pre DPH podľa § 7a zákona o DPH a DPH z takýchto nákupov odvádzať v SR (a teda podávať daňové priznanie k DPH). A samozrejme faktúra musí byť bez DPH (ak im oznámite svoje IČ DPH), tak by ju mali (ručne či automaticky) vystaviť bez DPH. Ak je vystavená za cenu vrátane DPH, tak či tak to musíte zdaniť a tú DPH navyše Vám neuznajú ako daňový náklad.

   • no lebo toto ma zmiatlo “zahraničný dodávateľ fakturuje za cenu vrátane miestnej DPH”

    cize mi to vyfakturuje napr. s irskou DPH a ja z toho este musim zaplatit slovensku?

    • ak je tá írska fakturovaná nesprávne (čo vo väčšine druhov obchodov je), tak áno, ešte aj slovenskú

 3. Ďakujem za veľmi prospešný článok. Funguje to takto isto aj pri tovare, ktorý je fakturovaný s českou DPH? Teda základ samozdaniť a odviesť slovenskú DPH aj keď bola zaplatená česká DPH? Teda vlastne nie je nárok na odpočítanie českej DPH v DP?

  • Nie, článok bol o službách, tovar je zas na ďalší rozsiahlejší článok :) Opäť je samozrejme rozdiel či je odberateľom v SR platiteľ DPH alebo neplatiteľ DPH, plus či má IČ DPH alebo nie…

   • Ach tá DPH….. Ak je odberateľ platiteľ DPH s IČ DPH, ale FA za tovar je vystavená s českou DPH, odberateľ základ samozdaní a zároveň si môže vypočítanú DPH odpočítať? Takže výsledná “slovenská” DPH je vlastne 0?Zaplatená česká DPH je vlastne náklad, ktorý sa nedá odpočítať-nedaňový náklad? Čo v prípade ak by na českej FA chýbali napr. údaje odberateľa?Ďakujem :)

 4. A ako je to prosím v nasledovnom prípade: Zahraničná (česká) CK organizuje zájazdy na Slovensko a objednáva si služby slovenských sprievodcov CR. Zahraničná CK má osobitný režim zdaňovania (DPH len z marže). Slovenský sprievodca je obyčajne živnostník, neplatiteľ DPH, registrovaný na daň podľa §7a. Je správne, ak vystavuje faktúru s prenesením daňovej povinnosti?

  • Závisí od toho, o aké služby ide: väčšina služieb podlieha prenosu daňovej povinnosti, niektoré výnimky sa posudzujú inak

    • Mne to zatiaľ vychádza tak, že ide o službu s prenosom daňovej povinnosti (tj ide o základné pravidlo určenia miesta dodania služby) – slovenský živnostník fakturuje českej bez DPH a túto službu vykazuje v súhrnnom výkaze. Ale bohvie či sa to nekomplikuje práve tou cestovkou a jej osobitným režim zdaňovania… ;)

 5. Ešte by som sa chcela spýtať, že ak obdržím správne vystavenú zahraničnú faktúru s DPH, môžem si ju dať celú aj s DPH do nákladov znižujucich základ dane? I napriek tomu, že by som mohla ako platca DPH požiadať dotyčnú krajinu o refundáciu?

Pridaj komentár