ľudskou rečou

Faktúra z Českej republiky za cenu vrátane DPH: čo s ňou?

Slovenským podnikateľom (a ich účtovníkom) chodia dnes už bežne faktúry a iné doklady za služby (a rovnako aj tovar) z EÚ či iného zahraničia – a to najmä za cenu bez DPH. Vo väčšine prípadov služieb ide o ten správny režim a správny postup – väčšina služieb totiž podlieha režimu prenosu daňovej povinnosti na odberateľa. Dodávateľ z jednej krajiny službu vyfakturuje za cenu bez DPH a odberateľ v inej krajine službu samozdaní (bez ohľadu na to, či ide o platiteľa DPH alebo nie – rozdiel je len v práve na odpočítanie príslušnej DPH). Niekedy však príde faktúra s cenou vrátane miestnej DPH. Napríklad faktúra z českého hotela za ubytovanie slovenského podnikateľa na jeho pracovnej ceste, ktorá obsahuje českú DPH. Čo s ňou? Ako ju analyzovať? Opraviť ju alebo je to takto správne?

Situácia č. 1: služba má byť fakturovaná bez DPH a doklad treba opraviť

Ešte raz: väčšina typov/druhov služieb podlieha prenosu daňovej povinnosti. Dodávateľ ich teda fakturuje za cenu bez DPH a DPH vyčísli (a prípadne aj odvedie) odberateľ v tej jeho krajine prostredníctvom mechanizmu samozdanenia. “Väčšinu” tu teraz nevymenujeme, ale z (mojej) praxe môže ísť napr. o služby marketingové, účtovné, právne, obchodnícke, dokonca aj prepravu tovaru či povedzme online kurz, online softvér či iný digitálny produkt. V tomto prípade by obe strany mali “tej komplikovanej DPH” aspoň v princípe rozumieť a doklady správne vystaviť/spracovať. Samozrejme vzhľadom na spomenutú komplikovanosť sa toto v praxi občas nedeje a dodávateľ vystaví faktúru za cenu vrátane miestnej DPH – teda nesprávne. Prípadne sa môže niekedy stať, že priamo v objednávkovom formulári na e-shope (za tovar či napr. za softvér či kurz) odberateľ neuvedie správne údaje, resp. nevyberie správny režim.

V tom prípade je tým správnym postupom kontaktovať dodávateľa a faktúru opraviť. Buď ešte pred zaplatením (jednoduchší spôsob) alebo až po a príslušnú nesprávne zaplatenú DPH si od svojho dodávateľa žiadať späť.

A čo ak to slovenský odberateľ neurobí a faktúru si ponechá s nesprávnou DPH? Túto DPH síce svojmu zahraničnému dodávateľovi zaplatil, no v slovenskom daňovom priznaní k DPH si ju nemôže odpočítať a rovnako ani nie je daňovým nákladom. Fakturovanú sumu za službu – tj sumu bez DPH / základ DPH – musí aj v tomto prípade samozdaniť v slovenskom daňovom priznaní k DPH. Pri väčších sumách je teda namieste oprava, pri tých menších (napr. pár EUR za Google Apps) to niekedy za opravu podnikateľovi ani jeho účtovníkov nestojí a správny režim v príslušnom online konte nastaví až do budúcna.

Tip: Omyly s českým DIČ a IČ DPH

 

 

Situácia č. 2: služba je za cenu vrátane zahraničnej DPH fakturovaná správne

V predchádzajúcej časti som spomenul “väčšinu” typov služieb – tie podliehajú prenosu daňovej povinnosti a následnému samozdaneniu na strane odberateľa. Niektoré konkrétne a vybrané služby sa však DPH-čkou zdaňujú inak: ich miesto dodania sa totiž nenachádza v krajine odberateľa, ale určí sa iným spôsobom. A v závislosti od krajiny, kde sa miesto dodania nachádza, sa určí ďalší postup: registrácia dodávateľa v krajine odberateľa a zdanenie podľa miestnych zákonov, prenos daňovej povinnosti na odberateľa alebo zdanenie v krajine dodávateľa.

O ktoré vybrané služby ide?

  • “služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť” – teda najmä stavebné (a všetky súvisiace) a služby hotelového ubytovania
  • služby vzdelávacie, kultúrne, športové, konferencie, semináre atď
  • krátkodobý prenájom dopravných prostriedkov
  • služby reštauračné a stravovacie, vrátane tých poskytnutých vo vlakoch, na lodiach či v lietadlách
  • doprava osôb
  • preprava tovaru a doplnkové služby pri preprave dodané nepodnikateľovi
  • práce na hnuteľnom majetku pre nepodnikateľa
  • služby rozhlasového a televízneho vysielania no a moje obľúbené elektronické služby, resp. digitálne produkty (o nich trochu nižšie) dodané súkromným osobám a firmám bez IČ DPH

 

 

A čo teda s faktúrou so správne fakturovanou zahraničnou DPH?

Slovenský odberateľ – bez ohľadu na to, či ide o platiteľa alebo neplatiteľa – teda službu nemusí samozdaňovať ani uvádzať v žiadnom zo slovenských výkazov (okrem účtovníctva, a teda ako doklad pre daňový náklad). V prípade ak je dodávateľ z krajiny EÚ, slovenský platiteľ DPH (áno, iba platiteľ DPH) si môže DPH z príslušnej žiadať späť od danej krajiny. A to prostredníctvom online konta na Finančnej správe a po splnení limitov resp. podmienok pre danú krajinu. Čo je tiež zábava to spojazdniť (potrebujete zaručený elektronický podpis a teda celé to bavkanie sa s občianskym preukazom, káblom a tým nefuknčným miliardovým štátny systémom), ale to už je iná story na iný článok.

Áno, a náš podnikateľ, ktorý na pracovnej ceste v Českej republiky dostal faktúru za ubytovanie za cenu vrátane českej DPH, má teda túto faktúru vystavenú správne. A po splnení limitov pre Česko si DPH zaplatenú v ČR môže žiadať od Českej republiky.

Viac:

Bloček so zahraničnou DPH: čo s ním? (Odpočítanie DPH vs. vrátenie DPH)

Vrátenie DPH z Českej republiky (či z inej krajiny EÚ): postup

Pracovná cesta v zahraničí, cestovné náhrady a pohonné hmoty: dá sa DPH odpočítať?

eBook “Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – ako na to, ľudskou rečou”

Digitálne produkty: podnikateľom sú fakturované za cenu bez DPH

Digitálne produkty sú špeciálnou podkategóriou služieb, ktorých miesto dodania sa opäť určí inak než väčšina služieb. Ide o situáciu, keď sú predané/dodávané súkromným osobám a firmám bez IČ DPH.

  • ak sú predávané súkromným osobám a firmám neregistrovaným pre DPH, predaj sa zdaňuje vždy v krajine odberateľa – buď sa v nej dodávateľ registruje pre DPH alebo využije jednoduchší systém MOSS. Toto sa však slovenských podnikateľov týka iba v prípada predaja – tj obchodu smerom von. Predmetom tohto článku je však nákup – teda obchod z vonku do SR
  • a teda ak digitálny produkt nakupuje slovenská firma zo zahraničia, miesto dodania je zakaždým v krajine odberateľa. Predaj digitálnych produktov B2B – teda podnikateľ podnikateľovi s IČ DPH – podlieha prenosu daňovej povinnosti na odberateľa, teda samozdanenie a prípadné odpočítanie DPH (situácia č. 1). A teda fakturácia bez DPH. Ak je však slovenský odberateľ buď úplným nepodnikateľom alebo podnikateľom bez slovenského IČ DPH, zahraničný dodávateľ fakturuje za cenu vrátane miestnej DPH. Správne. Slovenský odberateľ – ako neplatiteľ DPH – si ju nemôže odpočítať ani žiadať o jej vrátenie.

Viac:

Elektronické služby a DPH od 2015: predaj aplikácií

eBook “Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – ako na to, ľudskou rečou”

 

Aké sú Vaše skúsenosti so zahraničnými faktúrami za cenu vrátane DPH, opravami či žiadaním zahraničnej DPH od niektorého zo štátov EÚ?

Podeľte sa v komentároch, pomôžete tak aj ostatným