ľudskou rečou

Kontrolný výkaz: kedy sa podáva, kedy nepodáva a kedy sa podáva prázdny?

Spolu s daňovým priznaním k DPH podávajú plnohodnotní platitelia DPH aj kontrolný výkaz. Aspoň taká je prax, inak povedané: väčšinou to tak aj naozaj je. Kontrolný výkaz sa však za niektoré obdobia podávať nemusí. A niekedy sa podáva prázdny. Dnes si prejdeme, kedy a ako sa kontrolný výkaz podáva prázdny a kedy sa nepodáva vôbec.

/var/www/vhosts/danovepriznaniedph.sk/httpdocs/W/wp content/uploads/2017/02/prazdny kontrolny vykaz

 

Kedy sa kontrolný výkaz nepodáva vôbec?

Platiteľ DPH kontrolný výkaz nepodáva vôbec, ak:

 • vôbec nie je povinný podať daňové priznanie k DPH – táto možnosť sa týka zahraničných subjektov registrovaných pre DPH v SR, ide o registráciu podľa § 5 alebo § 6 zákona o DPH. Tieto firmy nepodávajú daňové priznanie, ak za príslušné zdaňovacie obdobie v SR nedodali žiadne tovary ani služby a zároveň si neodpočítavajú DPH zo vstupov. Podrobnejšie: Nielen platiteľ DPH. Typov registrácie pre DPH je viac. Slovenskí platitelia DPH sú povinní podať daňové priznanie k DPH za každé jedno zdaňovacie obdobie – tj aj “prázdne”
 • ide o “prázdne” daňové priznanie k DPH – ide práve o týchto slovenských platiteľov DPH, ktorí za dané obdobie nič nedodali ani nič si neodpočítavajú
 • v daňovom priznaní k DPH sa uvádzajú len dodávky tovaru do iného štátu EÚ oslobodené od DPH, dodanie tovaru v rámci trojstranného obchodu (teda rovnako do EÚ bez fakturovanej DPH) alebo vývoz tovaru do krajín mimo EÚ (rovnako oslobodený od DPH) a zároveň si platiteľ DPH za dané obdobie nič neodpočítava, resp. si odpočíta len DPH zaplatenú pri dovoze tovaru.

Obchody uvedené v poslednom bode sa:

 • v daňovom priznaní k DPH uvádzajú
 • v kontrolnom výkaze neuvádzajú – ide o obchody, pri ktorých sa DPH v SR neplatí a nie je teda možné “fixlovať” s odpočítavaním DPH či nadmernými odpočtami.

 

Kedy sa kontrolný výkaz podáva prázdny ?

Platiteľ dane podáva tzv. prázdny kontrolný výkaz, ak v daňovom priznaní vykazuje napríklad len:

 • DPH z krádeže tovaru – áno, DPH, ktorú si podnikateľ-platiteľ DPH pri kúpe tovaru v minulosti odpočítal, je v prípade jeho krádeže potrebné odviesť štátu späť
 • vysporiadanie koeficientu pre pomerné odpočítanie DPH v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roku – ide o prípad, keď si podnikateľ DPH odpočítavanú z niektorých vstupov v priebehu roka upravuje predbežne odhadnutým koeficientom a v poslednom daňovom priznaní k DPH túto DPH ešte raz a definitívne prepočíta presne vypočítaným koeficientom. Podrobnejšie: Pomerné odpočítanie DPH a koeficient – kedy sa používa a kedy nie
 • jednorazové odpočítanie DPH pri registrácii platiteľa DPH – novoregistrovaný platiteľ DPH má totiž právo odpočítať si v prvom daňovom priznaní k DPH jednorazovo a spätne DPH zo vstupov, ktoré nakúpil ešte ako neplatiteľ DPH. Podrobnejšie: Dá sa odpočítať DPH z nákupov pred začatím podnikania? A čo daňové výdavky? Väčšinou áno 
 • DPH pri zrušení registrácie za platiteľa DPH – DPH sa odvádza zo zostatkovej ceny odpisovaného majetku a zo stavu zásob, samozrejme iba v prípade vstupov nakúpených za cenu vrátane DPH
 • úpravu odpočítanej DPH pri zmene účelu používania investičného majetku
 • vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru (§ 60 zákona o DPH)
 • dodávky oslobodené bez nároku na odpočítanie DPH (§ 28 až § 42 zákona o DPH)
 • niektoré iné oslobodené dodávky – prepravné služby (§ 46 zákona o DPH), (47 ods. 4 až 12 zákona o DPH) a služby vzťahujúce sa na dovážaný tovar (§ 48 ods. 8 zákona o DPH)

Všetky tieto obchody či vstupy sa:

 • v daňovom priznaní k DPH uvádzajú
 • v kontrolnom výkaze neuvádzajú. No za obdobia, v ktorom sa vyskytnú, je potrebné podať aj prázdny kontrolný výkaz. V tomto kontrolnom výkaze sa uvedú len základné iniciály danej firmy-platiteľa DPH.

/var/www/vhosts/danovepriznaniedph.sk/httpdocs/W/wp content/uploads/2017/02/prazdny kontrolny vykaz 2

Pridaj komentár