ľudskou rečou

Osobitný režim platenia DPH iba z úhrad: pozor, týka sa aj platiteľov DPH, ktorí si ho nevybrali

Rok 2016 priniesol do “oblasti DPH” nový režim, v rámci ktorého môžu niektoré firmy-platitelia DPH odvádzať štátu DPH iba z reálne prijatých peňazí (a rovnako si odpočítať iba skutočne zaplatenú vstupnú DPH). Po takejto zmene (sme) mnohí volali, nové pravidlá sú však pomerne komplikované a k súčasnej administratíve (daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz, faktúry a záznamy) len pridávajú ďalšiu, osobne mám preto pocit, že si nový dobrovoľný režim nevyberú húfy firiem. OK. Pravda je však taká, že aj keď sa o nový režim nezaujímate, môže sa vás celkom bytostne týkať: v niektorých bodoch totiž ovplyvňuje aj firmy, ktoré ostanú v bežnom režime.

V akých?

18151984640_60cd818d6e_o

Odpočítanie DPH zo vstupov

Ak firma (ostávajúca) v bežnom režime nakúpi vstupy od platiteľa DPH, ktorý si vybral osobitný režim, vstupnú DPH si môže odpočítať až v období (mesiaci alebo štvrťroku) v ktorom fakturovanú sumu (prípadne jej časť) dodávateľovi uhradila. Teda pozor na faktúry s formulkou “daň sa uplatňuje na základe prijatia platby”. Aj “nevinnému” platiteľovi DPH v bežnom režime, ktorý DPH vyčísľuje a odpočítava podľa dňa dodania, tak pribudne administratíva navyše: takéto faktúry musí sledovať a odpočítavať podľa dňa zaplatenia. Ako deň zaplatenia dokonca sú povinné obe strany – dodávateľ v osobitnom režime ako aj odberateľ v bežnom režime – uviesť v kontrolnom výkaze rovnaký dátum, a to dátum prijatia peňazí na strane dodávateľa (čo si teda musia vzájomne odkomunikovať). A vstupnú DPH, prislúchajúcu k prípadnej čiastočnej úhrade dodávateľskej faktúry (áno, aj to sa v praxi bežne stáva), musí vypočítať klasickým delením – uhradená suma / 120 x 20.

Oprava vstupnej – odpočítanej – DPH

Nazýva sa to “oprava základu DPH”, resp. ľudovo “dobropis”: ak dodávateľ niekedy po dodaní čohokoľvek dodatočne zvýši cenu, odberateľ ako druhá strana si rozdiel v DPH môže dodatočne odpočítať. Ak je však takýmto dodávateľom firma v osobitnom režime a odpočítavanú DPH dodatočne opravuje – presnejšie – zvyšuje odberateľ, ktorý je v bežnom režime, rozdiel v odpočítanej DPH uvedie v daňovom priznaní k DPH až za obdobie, v ktorom daný rozdiel zaplatil (ak by opravujúcim dodávateľom bola firma v bežnom režime, odberateľ vstupnú DPH opraví v období, v ktorom dostal doklad o oprave – v “bežnom” prípade sa teda nesleduje úhrada).

Ak dodávateľ ukončí osobitný režim…

A ešte čosi: ak dodávateľ v osobitnom režime tento osobitný režim ukončí – tj z rôznych dôvodov prejde na bežný režim uplatňovania DPH podľa dňa dodania – odberateľ v bežnom režime si môže jednorazovo odpočítať DPH zo vstupov, ktoré doteraz nezaplatil. Uvedené vyplýva z dodatku č. 2 poučenia ku vyplneniu kontrolného výkazu – inými slovami: ak ste mali dodávateľa v osobitnom režime a nejaké sumy ste mu doteraz nezaplatili, rovnako ste si ich nemohli odpočítať na vstupnej DPH. No teraz – keď daný dodávateľ osobitný režim ukončil – si ich môžete odpočítať jednorazovo. Aj keď ešte stále nie sú uhradené.

Vybrané pravidlá pre nový osobitný režim som zhrnul v samostatnom PDF-ku “Osobitný režim odvádzania DPH z uhradených faktúr”, ktoré je prílohou novoročnej verzie eBooku “Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou” (áno, je toho viac, tak cca na 12 strán).

Ako ste na tom vy? Vybrali ste si osobitný režim platenia DPH z úhrad alebo radšej nie? A prečo?

Foto: Flickr

4 Responses to Osobitný režim platenia DPH iba z úhrad: pozor, týka sa aj platiteľov DPH, ktorí si ho nevybrali

Pridaj komentár