ľudskou rečou

Pomerné odpočítanie DPH a koeficient – kedy sa používa a kedy nie

Firma-platiteľ DPH si môže od DPH, ktorú je povinný platiť z vlastných dodávok či samozdanenia, odpočítať DPH z tovarov a služieb, ktoré nakúpil a použil na svoje obchody s uplatnenou DPH. Okrem iného si však nemôže odpočítať DPH z prijatých tovarov a služieb, ktoré použil na dodávky oslobodené od DPH. Pod pojmom “dodávky oslobodené od DPH” myslí konkrétne zákon na § 28 až § 41 – tj napr. prenájom či dodanie stavby oslobodené od DPH alebo sprostredkovanie poistenia. Naopak, možnosť odpočítať DPH ostáva pri dodávkach oslobodených podľa § 43 až § 48 – tj napríklad dodaní tovaru odberateľovi do EÚ, ktorý zdaňuje práve odberateľ.

Photo by Element5 Digital from Pexels

 

Odpočítanie DPH pri použití vstupov na dodávke DPH-čke podliehajúce a zároveň oslobodené

Ak dodáva tovary a služby oslobodené od DPH a rovnako tovary a služby od DPH neoslobodené, môže odpočítať len časť DPH. V praxi vstupy – tj nakúpené tovary a služby – rozdelí do 3 skupín:

1. skupina: prijaté tovary a služby, ktoré použije na dodávky s možnosťou odpočítania DPH – ide o nákupy, ktoré je možné jednoznačne priradiť k dodávkam, pri ktorých platiteľ fakturoval alebo inak uplatnil DPH (vznikla teda daňová povinnosť). Zaradí sem aj vstupy použité na spomenuté dodávky oslobodené od DPH v zmysle § 43 až § 48 zákona o DPH (napr. dodanie tovaru do EÚ s oslobodením od DPH), pri ktorých má možnosť odpočítania DPH. Z týchto nákupov si môže DPH odpočítať v plnej výške.

2. skupina: prijaté tovary a služby, ktoré použije na dodávky oslobodené od DPH v zmysle § 28 až § 41 zákona o DPH – ide o vstupy, pri ktorých je opäť možné jednoznačne určiť, že budú použité na dodávky oslobodené od DPH. DPH z týchto nákupov si platiteľ nemôže odpočítať v žiadnej sume.

3. skupina: prijaté tovary a služby, ktoré použije na dodávky s možnosťou odpočítania DPH a zároveň aj na dodávky od DPH oslobodené – DPH z nákupov týchto vstupov si platiteľ nemôže odpočítať v plnej výške, ale je povinný ju upraviť koeficientom. Odpočíta teda len pomernú výšku odpočítateľnej DPH, ktorá zodpovedá pomeru neoslobodených dodávok k celkovým dodávkam. Zostávajúcu časť DPH – ktorá zodpovedá pomeru oslobodených dodávok k celkovým dodávkam – si odpočítať nemôže.

1290130_money_2

 

Odpočítanie DPH pri použití majetku na podnikateľské aj nepodnikateľské účely

Pravidlá pre DPH však poznajú viacero situácií, keď nie je možné odpočítať celú DPH na vstupe. Mne osobne sa dlho plietli. Pomerné odpočítanie DPH sa nepoužije v týchto situáciách:

  • ak použije odpisovaný hmotný majetok na podnikateľské a zároveň aj na nepodnikateľské účely –  platiteľ DPH sa môže rozhodnúť medzi 2 variantami:
  1. časť DPH, ktorá zodpovedá rozsahu používania tohto majetku na nepodnikateľské účely, jednoducho neodpočíta; alebo
  2. odpočíta vstupnú DPH v plnej výške, no použitie tohto majetku na všetky účely zdaní. Sem patrí aj používanie tohto majetku osobnú spotrebu samotného platiteľa DPH či jeho zamestnancov. Komplikovanejším môže byť v tomto prípade stanovenie základu DPH, z ktorého sa výstupná DPH vypočíta – možným spôsobom je vychádzať z mesačných daňových odpisov tohto majetku
  • ak použije stavby, stavebné pozemky, byty a nebytové priestory + ich nadstavby, prístavby a stavebné úpravy vyžadujúce si kolaudačné rozhodnutie (tj investičný majetok, uvedený § 54 ods. 2 písm. b) a c) zákona o DPH) na podnikateľké aj nepodnikateľské účely – v tomto prípade nemá možnosť sa rozhodnúť. DPH odpočíta DPH v rozsahu, v akom ho použil na podnikanie.
  • ak použije služby a neodpisovaný majetok na podnikateľské a zároveň aj na nepodnikateľské účely – ani v tomto prípade sa nemôže rozhodnúť medzi čiastočným odpočítaním vstupnej DPH a úplným zdanením výstupu.  DPH odpočíta len čiastočne – a to v pomere, ktorý zodpovedá používaniu služieb a majetku na podnikateľské účely k celkovému rozsahu používania.

 

… a kombinácia

Z uvedeného teda vyplýva, že v praxi môže nastať aj akási “kombinácia” používania majetku na podnikateľské i nepodnikateľské účely (a teda prvej úpravy odpočítanej DPH) a zároveň používania toho istého majetku na dodávky DPH-čke podliehajúce a zároveň od DPH oslobodené (a teda druhej úpravy odpočítanej DPH). Napr. ak podnikateľ:

  • používa automobil, ktorý na účely dane z príjmov používa na 80% – a teda vstupnú DPH si odpočíta len vo výške 80% z celkovej odpočítateľnej DPH
  • a zároveň rovnaký automobil používa na dodávky DPH-čke podliehajúce a od DPH oslobodené – a teda DPH vypočítanú v predchádzajúcom bode upraví ešte koeficientom.
Photo by Malidate Van from Pexels

Podrobný príklad pre koeficient a pomerné odpočítanie DPH vrátane vyplnených daňových priznaní k DPH som uviedol v príručke “Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou”

 

→  Kúpiť Ebook o DPH!

 

One Response to Pomerné odpočítanie DPH a koeficient – kedy sa používa a kedy nie

  1. Zdravim, mam pomerne specificku otazku a rada by som poznala vas nazor k teme.
    Ak je platitelom DPH neziskova organizacia, ktora v ramci svojej cinnosti nakupuje vstupy s DPH (rezia + priame sluzby viazuce sa k “projektom” na ktorych pracuje v ramci svojej cinnosti) ma narok na plny odpocet DPH zo vsetkych vstupov? Na strane vystupu totiz zdanuje svoje sluzby, ale je to len cast sluzieb ktore “predava” ( dofinancuje nimi svoje “projekty”) na ostatnu svoju cinnost ma dotacie, granty alebo prispevky….

Pridaj komentár