ľudskou rečou

Predaj tovaru zahraničnou firmou na území SR v r. 2016 a prenos daňovej povinnosti: DPH platí odberateľ

V prvých mesiacoch roka 2016 nás viacerých tak trochu zaskočili niektoré faktúry za tovar vystavené za cenu bez DPH – okrem iného aj bločky za niektoré nákupy v e-shope Alza. Spúšťačom bola opticky pomerne malá zmena v zákone o DPH, ktorá pri určitých obchodoch jednoducho presúva povinnosť platiť DPH z jednej strany obchodu na tú druhú. Presnejšie: DPH pri predaji tovaru zahraničnou firmou na území, resp. zo skladov na území SR platí po novom namiesto zahraničného dodávateľa slovenský odberateľ. Tak poďme na to:

/var/www/vhosts/danovepriznaniedph.sk/dev.danovepriznaniedph.sk/W/wp content/uploads/2016/03/office2 1024x683

Tentoraz ide o tovar

V európskych pravidlách pre DPH je potrebné na prvom mieste vždy rozlišovať, či v danom obchode ide o tovar alebo o službu. Obe typy dodávok majú rozdielne pravidlá: rozdielne sa určuje miesto dodania, vzťahujú sa na ne rozdielne typy registrácie, terminológia (napr. “dodanie tovaru s oslobodením” vs. “dodanie služby s prenosom daňovej povinnosti”) a v konečnom dôsledku ide aj o rozdielne vykazovanie, tj riadky v daňovom priznaní k DPH, súhrnnom či kontrolnom výkaze. Tu treba vždy začať a podľa toho, či ide o tovar alebo službu, vieme kam ďalej.

Tentoraz – tj v téme tohto článku – ide o tovar.

Zahraničná firma môže dodať tovar slovenskej zo zahraničia alebo z územia SR

A to nie hocijaký: tovar si môžu navzájom dodávať slovenské firmy na území SR alebo ho môže slovenskej firme dodať zahraničná firma.

Zahraničná firma, resp. “zahraničná osoba” môže slovenským odberateľom dodávať tovar viacerými spôsobmi. Napríklad teda buď zo svojej krajiny (teda krajiny mimo SR), alebo aj z územia SR. A práve to je podstatné – keď zistíme odkiaľ a ako (prípadne kto), dokážeme nájsť to záhadné “miesto dodania”. A práve miesto dodania hovorí, v ktorej krajine sa daný obchod zdaní “dépéháčkou”, resp. ktorá strana (dodávateľ či odberateľ) uplatní DPH platnú v jeho krajine.

Tovar môže zahraničná firma slovenskému odberateľovi dodať najmä:

 • s odoslaním alebo prepravou – miesto dodania tovaru spojené s odoslaním/prepravou je vždy v krajine, odkiaľ bol tovar odoslaný alebo prepravený (“kde sa odoslanie/preprava začína”). Ak ho teda odosielateľ odošle resp. prepraví z územia mimo SR, miesto dodania je v krajine dodávateľa a tovar sa zdaní podľa pravidiel platných v danej krajine. Ak slovenský odberateľ oznámi zahraničnému dodávateľovi svoje IČ DPH pridelené v SR, zahraničný dodávateľ by tovar mal oslobodiť od DPH – stále je však miesto dodania v krajine dodávateľa, tovar je iba “oslobodený”. Slovenský nadobúdateľ tovar samozdaní v SR podľa slovenských zákonov slovenskou “dépéháčkou” v slovenskom daňovom priznaní k DPH. Ak však slovenský odberateľ svoje slovenské IČ DPH neoznámi (príp. ho vôbec nemá), zahraničný dodávateľ dodávku tovaru nemôže oslobodiť a vyfakturuje ju za cenu vrátane DPH platnej v danej krajine (na niektorej strane sa tá DPH jednoducho uplatniť musí)
 • s inštaláciou a montážou – miesto dodania je v krajine, kde bol tovar inštalovaný alebo zmontovaný. Ak v krajine zahraničného dodávateľa, vyfakturuje ho za cenu vrátane miestnej DPH. Ak v krajine slovenského odberateľa, daňová povinnosť sa prenáša na slovenského odberateľa
 • bez odoslania alebo prepravy – vtedy sa miesto dodania nachádza v krajine, kde sa “dodanie uskutočňuje”. Ak je teda tovaru dodaný zo skladov na území SR – vtedy je miesto dodania na území SR a tovar sa musí zdaniť v SR.

Celá novinka sa točí okolo posledného bodu: ak je miesto dodania tovaru v SR, tovar sa musí zdaniť “dépéháčkou” v SR. Ako?

Do 31.12.2015: DPH uplatňoval zahraničný dodávateľ

Do konca roka 2015 sa musela zahraničná firma registrovať pre DPH v SR – dodávala totiž tovar na území SR, čo bolo jedným z dôvodov pre povinnú registráciu zahraničných firiem podľa samostatného § 5 zákona o DPH. Registrovať sa dokonca musela z 2 dôvodov:

 • dôvod č. 1: pretože nadobúdala vlastný tovar, premiestnený zo zahraničia na účely jeho ďalšieho predaja z územia či na území SR – jedným z obchodov, podliehajúcich DPH je totiž aj “nadobudnutie tovaru z inej krajiny EÚ”, a to dokonca aj nadobudnutie vlastného tovaru;
 • dôvod č. 2: a rovnako aj pretože tento tovar na území alebo z územia SR dodávala – miesto dodania tovaru je totiž v SR a tu sa musí zdaniť slovenskou “dépéháčkou”. Do 31.12.2015 takéto dodávky tovaru zahraničná firma dodávala pod svojím slovenským IČ DPH (prideleným podľa spomenutého § 5) za cenu vrátane slovenskej DPH. Slovenský odberateľ – ak bol platiteľom DPH – si túto DPH mohol odpočítať ako DPH na vstupe.

A od 1.1.2016: DPH uplatní slovenský odberateľ

Z dôvodu č. 2 sa už zahraničný dodávateľ nemusí registrovať, keďže povinnosť platiť DPH sa prenáša na slovenského kupujúceho (podrobnejšie nižšie). Z dôvodu č. 1 však naďalej musí byť registrovaný, resp. sa registrovať – stále totiž premiestňuje a nadobúda tovar zo zahraničia do SR.

A keďže povinnosť platiť DPH sa prenáša na slovenského odberateľa, zahraničný dodávateľ vyfakturuje tovar za cenu bez DPH. Nie však s oslobodením, tj nulovou DPH, ako je to pri dodávkach s prepravou/odoslaním, ktoré prešli cez hranice a miesto majú v krajine dodávateľa. Ale jednoducho bez DPH – miesto dodania je v SR a slovenský odberateľ si jednoducho musí splniť svoje povinnosti podľa slovenského zákona o DPH.

/var/www/vhosts/danovepriznaniedph.sk/dev.danovepriznaniedph.sk/W/wp content/uploads/2016/03/14705669481 cb9ddf192a b

A čo slovenský odberateľ?

Tovar samozdaňuje – teda platí DPH v SR podľa slovenského zákona o DPH. Vecne ide takmer o rovnaký proces, ako pri iných “samozdaneniach”, terminologicky však nezdaňuje nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, ale nákup tovaru s miestom dodania v SR.

Základ DPH – prepočítaný na EURá kurzom ECB zo dňa dátumu dodania – uvedie do r. 9 a vypočítanú DPH do r. 10 daňového priznania k DPH (nejde teda o riadky 5 a 6, resp. 7 a 8, ktoré sa použijú pri nadobudnutí tovaru, ktorý prešiel cez hranice). A ak je platiteľom DPH, tak si DPH, vypočítanú samozdanením – ktorú uplatnil namiesto zahraničného dodávateľa – zároveň môže odpočítať.

Faktúru uvedie do kontrolného výkazu do oddielu B.1 – tu je to rovnaké, ako pri všetkých ostatných “samozdaneniach” zahraničných nákupov.

Pozor: DPH z nákupu tovaru sú povinní odvádzať aj neplatitelia DPH

Pozor, v určitých prípadoch sú nákupy zo zahraničia s miestom dodania v SR povinní samozdaňovať aj neplatitelia DPH – teda firmy registrované pre DPH podľa § 7, § 7a prípadne pre DPH neregistrované vôbec (pozri viac Nákup služby z EÚ znamená registráciu, služba z tretích krajín sa samozdaňuje bez registrácie).

Každá firma – platiteľ aj neplatiteľ DPH – teda v daňovom priznaní k DPH samozdaňuje:

 • nákup služby od zahraničného dodávateľa s miestom dodania v SR  – a to hlavne služby, ktorých miesto dodania sa v SR nachádza podľa základného pravidla určenia miesta dodania služieb podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (reklamné, programátorské, konzultácie – v praxi ide o väčšinu služieb), no aj služby, ktorých miesto dodania sa v SR nachádza aj podľa osobitných pravidiel (napr. služby vzťahujúce sa na nehnuteľnosť, kultúrne či vzdelávacie podujatia)
 • nákup tovaru s inštaláciou a montážou, ktorý bol inštalovaný alebo zmontovaný v SR
 • a po novom aj nákup tovaru od zahraničného dodávateľa s miestom dodania v SR – teda dodaný z územia SR, tj zo skladov v SR

Hlavným rozdielom oproti platiteľom DPH je, že si túto DPH nemôžu odpočítať, tj nákup sa im predražuje o DPH-čku, ktorý si však ako aj pri iných svojich nákupov dajú do nákladov. A napr. aj to, že daňové priznanie k DPH podávajú mesačne, no iba za mesiace, v ktorých takýto obchod uskutočnili a kontrolný výkaz zas nepodávajú vôbec.

Podrobnejší postup pre neplatiteľov DPH som zhrnul v mojom návode “Podnikateľ registrovaný pre DPH podľa § 7a zákona o DPH – ako na to, ľudskou rečou”.

A čo nákupy z Alza?

O tom, kam s bločkami z Alzy v kontrolnom výkaze resp. od koľkých rôznych “Álz” si viete v SR kúpiť tovar, som už dávnejšie napísal samostatný článok.

Po novom:

 • ak slovenský odberateľ oznámi svoje IČ DPH, česká Alza tovar predáva za cenu bez DPH – ak ho odosiela zo skladu v ČR, miesto dodania je ČR a tovar je dodaný s oslobodením od DPH. Ide o klasické nadobudnutie – tj v daňovom priznaní k DPH ide o riadky 7 a 8 a v kontrolnom výkaze oddiel B.1 (podrobnejšie v samostatnom článku). Ak ho však odosiela zo skladu v SR, miesto dodania je v SR a tovar je rovnako predaný bez DPH – v tomto prípade však slovenský odberateľ samozdaní tento nákup v r. 9 a 10 daňového priznania k DPH (v kontrolnom výkaze ide rovnako o oddiel B.1)
 • ak je odberateľom slovenská firma bez IČ DPH alebo dokonca súkromnú osoba a tovar je odoslaný zo skladu v ČR – tovar dodáva česká Alza.cz registrovaná v SR pre zásielkový predaj podľa § 6. Slovenské firmy DPH nemusia riešiť, dodávka je zdanená
 • no a rovnako môže tovar z predajní na území SR predávať čisto slovenská Alza za cenu vrátane slovenskej DPH.

 

Aké máte s prenosom daňovej povinnosti pri kúpe tovaru od zahraničnej firmy skúsenosti? Podeľte sa v komentároch

10 Responses to Predaj tovaru zahraničnou firmou na území SR v r. 2016 a prenos daňovej povinnosti: DPH platí odberateľ

 1. Pán Furmaník, vedeli by ste mi poradiť, ako rozoznám na doklade od Alza, či je tovar zasielaný z Čiech alebo zo Slovenska. Pozerám sa na doklady od tejto spoločnosti a našla som len lokáciu, ale bez ďalšieho vysvetlenia. Ďakujem veľmi pekne za pomoc.

 2. Dobrý deň, prosím vás o radu čo s DPH na bločku od Alza SK. Zamestnanec tam kupil počítače, ale neuviedol identifikačné údaje o firme tak alza vystavila faktúry s DPH. Alza faktúry opraviť nechce. Môžem tútú DPH žiadať v septembri 2017 alebo si ju môžem odpočístať v DPH priznaní? Tovar bol dodaný zo skladu na uzemí SR. Ďakujem

 3. Dobry den. Som z toho trochu (mozno trochu viac) jelen. Ked ceskej alze oznamime, ze nasa firma ma ic dph v SR, tak je dodanie oslobodene. Uvadzate, ze miesto dodania je v CR, kvoli pravidlam EU. Preco musime este platit DPH v SR, ked je a) miesto dodania v CR a zaroven mame vyhodu, ze b) obchod je kvoli pravidlam EU od DPH oslobodeny. Nam uctovnicka tvrdi, ze z blockov vyplva miesto dodania v SR a musime tu odvadzat DPH. Bolo by super, keby mali podnikatelia taketo nakupy oslobodene.

  • Súhlasím, pojmy “oslobodenie od dane” a “prenos daňovej povinnosti” sú v DPH dosť matúce.

   Tovar: dodávka tovaru do EÚ platiteľom DPH platiteľovi DPH (resp. firme registrovanej pre DPH) – miesto dodania je tam, odkiaľ sa tovar odosiela/prepravuje, no ak je odberateľom firma s IČ DPH, dodávateľ tovar oslobodí (tj fakturuje bez DPH) a daňová povinnosť sa prenáša na odberateľa

   Služba: dodávka služby do EÚ platiteľom DPH – pri väčšine služieb je miesto dodania v krajine odberateľa a daňová povinnosť sa teda prenáša na tohto odberateľa.

 4. Dobry den pan Furmanik. My mame problem so zahranicnou osobou neplatcom DPH prevadzkujucou e-shop na SK. Tovar nam odoslala Slovenskou postou zo Slovenska. Fakturu vystavila bez DPH a uviedla, ze nie je platca DPH. Na fakture ani neuviedla nase IC DPH. Ked som ich vyzvala na doplnenie udaja, odpovedali mi, ze koli tomu maju problem, tak ze mi to nedoplnia a navyse, ze oni iba vyuzivaju SK postu, nie dopravu tovaru v jeho rezii na SK. A ja teraz neviem co s tym :( Z daneho postupu mi vychadza, ze ide o miesto dodania na SK nie CR – par. 69 ods.2, teda samozdanenie z nasej strany. Nechapala som, aky mozu mat problem uvedenim naseho IC DPH, ale uz mi dotuklo – suhrny vykaz – registracia. Pomoooc

 5. Dobry den, chcem kupit Tovar v Rumunsku od neplatcu DPH , Ja som platca na Slovensku. Musim zdanit pri dovoze DPH 20 perc.?

 6. Dobrý večer, prosila by som Vás, keby ste mi poradili. 1 – mám faktúru z CZ za tovar bez DPH, 2 – mám faktúru zo Slovinska za tovar s 20 % DPH, dodávateľ je registrovaný pre DPH v SR.. Musím tieto došlé faktúry samozdaniť?

Pridaj komentár