ľudskou rečou

Samozdanenie prijatej služby – postup

V prípade nákupu služieb z krajín EÚ (a dokonca aj z krajín mimo EÚ) je vo väčšine prípadov slovenský odberateľ povinný uplatniť tzv. samozdanenie – teda službu zdaniť podobným spôsobom, akým zdaňuje nadobudnutie (nákup) tovaru z krajín EÚ. Konkrétny postup závisí od typu služby a najmä tzv. “miesta dodania služby”. Na príklade uvádzam základný postup samozdanenia platiteľom DPH, ktorý sa používa vo väčšine prípadov.

Príklad
Slovenský podnikateľ si v júli 2013 objednal reklamnú službu z Českej republiky. Český podnikateľ poskytol dňa 12. júla 2013 službu v hodnote 30 000 CZK bez DPH.
V ktorej krajine sa zdaní a teda ktorý z 2 podnikateľov (dodávateľ či odberateľ) ju zdaní – o tomto hovorí pomerne dôležitý pojem v rámci DPH: “miesto dodania služby”.
V prípade obchodu medzi 2 podnikateľmi a keďže nejde o službu, ktorej miesto dodania sa určí v zmysle osobitných pravidiel, sa použije všeobecné pravidlo: služba sa zdaní v krajine odberateľa-príjemcu. Zdaní ju teda slovenský odberateľ.
Základom pre výpočet DPH je 30 000 CZK. Keďže ide o cudziu menu, je potrebné ju prepočítať na slovenskú menu EUR. Na prepočet sa použije kurz zo dňa predchádzajúcemu dňu vzniku daňovej povinnosti – v tomto prípade ide o deň predchádzajúci 12. júlu 2013, tj 11. júl 2013. 30 000 CZK : 25,898 = 1 158,39 EUR. Tento základ DPH uvedie do r. 11 daňového priznania k DPH.
Zo základu DPH vypočíta samotnú DPH – a to v slovenskej sadzbe 20%. Tj 1 158,39 EUR x 20% = 231,68 EUR. Túto DPH uvedie do r. 12.
Keďže slovenský podnikateľ je platiteľom DPH, DPH uplatnenú pri samozdanení si teda môže aj odpočítať. Keďže odpočítavanú DPH neupravuje koeficientom (tzv. pomerné odpočítanie DPH), môže si ju odpočítať v plnej výške. Sumu 231,67 EUR teda uvedie do r. 21 daňového priznania k DPH (tj iba do súčtového riadka pre odpočítanie).
Výsledný vzťah slovenského podnikateľa k štátnemu rozpočtu je teda nulový: DPH “na výstupe” sa rovná odpočítanej DPH, z tohto obchodu nemusí podnikateľ zaplatiť štátu nič.

Ak by rovnakú službu za rovnakých podmienok prijal napr. podnikateľ, ktorý nie je platiteľom DPH, no je pre DPH registrovaný (napr. v zmysle § 7a zákona o DPH), postupuje takmer rovnako. S jedinou výnimkou – DPH si ako neplatiteľ nemôže odpočítať, teda v plnej výške ju do štátneho rozpočtu musí zaplatiť.

Ako samozdaniť nákup služby z EÚ či z krajiny mimo EÚ či ako samostatne vyhotoviť daňové priznanie k DPH?

Prečítaj si eBook: “Ako na daňové priznanie k DPH – ľudskou rečou”.
>

→  Kúpiť Ebook o DPH!